Deadline: 31/12/2021

[Australia] Học Bổng Đại Học La Trobe

⏰⏰DEADLINE 31/12/2021

📍GIỚI THIỆU

 • La Trobe là một trường đại học nổi tiếng với mục tiêu tiên quyết là tạo ra sự khác biệt tích cực trong cuộc sống của sinh viên, đối tác và cộng đồng sinh viên của trường. Trường nằm trong top 01% trường đại học tốt nhất thế giới. Với chính sách Career Ready của La Trobe, trường cung cấp một mạng lưới việc làm ổn định và vững chắc cho học sinh và sinh viên tốt nghiệp.
 • Chương trình Destination Australia nhằm thu hút và hỗ trợ sinh viên quốc tế có mong muốn học tập tại Úc và đặc biệt là La Trobe. Học bổng này mang đến cho sinh viên cơ hội trải nghiệm học tập chất lượng cao tại đất nước này.

📍GIÁ TRỊ HỌC BỔNG

 • Học bổng cung cấp $7,500 mỗi năm.
 • Các khoản thanh toán sẽ được thực hiện trong tối đa bốn năm đối với sinh viên mới đại học và hai năm đối với sinh viên bậc sau đại học.
 • Học bổng sẽ không thanh toán cho những nghiên cứu sinh trực tuyến do các hạn chế COVID-19, cho đến khi họ có thể tiếp tục nghiên cứu trực tiếp tại trường.

📍YÊU CẦU

 • Là sinh viên quốc tế bắt đầu năm học đầu tiên trong khóa học đại học hoặc sau đại học trong Học kỳ 01/2021, Học kỳ 01/2022 hoặc Học kỳ 01/2023.
 • Người nhận phải đáp ứng tất cả các điều kiện trong thư mời nhập học cho khóa học của họ để giữ được học bổng, các điều kiện này có thể được tìm thấy trong thư mời nhập học được gửi bởi các nhà tuyển sinh.
 • Người nhận phải học toàn thời gian tại một cơ sở, học bổng không được chuyển nhượng sang các cơ sở khác.
 • Người nhận phải đăng ký 04 môn học trong một học kỳ để duy trì đủ điều kiện nhận học bổng.
 • Người nhận không được nhận bất kỳ học bổng Đại học nào khác.
 • Điểm chuẩn hóa: Điểm IELTS Học thuật là 6.5 và không có kĩ năng nào dưới 6.5.

📍THÔNG TIN CHI TIẾT TẠI https://bit.ly/3dMgl7u

Mai Lê

ngocmaii.ivolunteer@gmail.com

You may also like...