Deadline: All year round

Tổng Hợp Các Khóa Học Kỹ Năng Mềm – Online, Miễn Phí

📌[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Kỹ Năng Tư Duy Phản Biện

Link đăng ký: https://bit.ly/3nytbJ6

 

📌[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Nguyên Tắc Thiết Kế Và Tổng Quan Phần Mềm

Link đăng ký: https://bit.ly/38v0B7e

 

📌[Online] Các Nguyên Tắc Cơ Bản Về Lập Kế Hoạch Và Quản Lý Các Dự Án.

Link đăng ký: https://bit.ly/3qqMo1B 

 

📌[Online] Khóa Học Online Miễn Phí Về Kỹ Năng Giảng Dạy Tiếng Anh Online

Link đăng ký: https://bit.ly/3nx8m10

 

📌[Online] Khóa Học Kỹ Năng Excel Trong Doanh Nghiệp Của Đại Học Macquarie

Link đăng ký: https://bit.ly/38v8hX5

 

📌[Online] Thúc Đẩy Thành Công Từ Khóa Học Kỹ Năng Và Chiến Lược Đàm Phán Từ Trường Đại Học Michigan Mỹ

Link đăng ký: https://bit.ly/2Lcghnm

You may also like...