Tổng Hợp Các Cơ Hội Thực Tập Tại Liên Hợp Quốc (UN Internships)

(ENGLISH CAPTION BELOW)
Một loạt các job thực tập từ UN đang chờ bạn ứng tuyển đây!!! Hầu hết đều là công việc thực tập không lương và full-time. Một cơ hội không thể tốt hơn để rèn luyện, phát triển bản thân trong môi trường làm việc quốc tế đúng không nào?
Vì tình hình dịch Covid nên khả năng cao sẽ làm việc online – vừa tiết kiệm thời gian, không cần tới New York vẫn rinh ngay Certificate cực xịn từ Liên Hợp Quốc. Thời gian ứng tuyển chỉ còn trong tháng này nên các bạn note lại deadline và chuẩn bị hồ sơ ngay nhé!
💎 INTERN – PUBLIC INFORMATION
 • Công việc: Nghiên cứu và biên tập các cuộc họp, hội thảo; Nghiên cứu và theo dõi các phát triển của Liên hợp quốc và các nguồn tin tức, bao gồm các thông cáo báo chí, tuyên bố, các cuộc họp giao ban liên quan đến các vấn đề phát triển xã hội; Sản xuất/ soạn thảo nội dung cho cổng thông tin điện tử hoặc các trang web…; Soạn thảo các thông điệp chính cho Twitter, Facebook và Instagram;…
 • Deadline: 08/01/2021
 • Apply: https://bit.ly/2WRSRWh
💎 INTERN – DOS – Special Situations Support (strategy, analytics, planning)
 • Công việc: Hỗ trợ đánh giá chiến lược; Hỗ trợ các hoạt động lập kế hoạch ;Hỗ trợ các dự án…; Hỗ trợ các hoạt động liên quan đến quan hệ đối tác; Hỗ trợ các nhóm chuẩn bị dữ liệu, mô hình dữ liệu và khảo sát; Khai thác dữ liệu, tối ưu hóa, phát triển số liệu và phân tích dự đoán;…
 • Deadline: 19/02/2021
 • Apply: https://bit.ly/2WRHqxO
💎 INTERN – LEGAL AFFAIRS
 • Công việc: Hỗ trợ thực hiện nghiên cứu pháp lý về các vấn đề liên quan đến luật hành chính công quốc tế và các lĩnh vực khác cần thiết để đánh giá quản lý; Tham dự và ghi chép tại các cuộc họp;…
 • Deadline: 19/02/2021

 • Apply: https://bit.ly/3hoHy1o
💎 INTERN – MANAGEMENT AND PROGRAMME ANALYSIS
 • Công việc: Tổng hợp dữ liệu để tạo đồ thị, bảng biểu và xử lý bản đồ; Hỗ trợ phát triển thư từ, báo cáo và thuyết trình; Hỗ trợ phân tích và thiết kế lại quy trình kinh doanh; Phát triển các biểu mẫu và quy trình làm việc trong hệ thống CRM của Tổ chức để hỗ trợ việc triển khai danh mục chung GSDM; Hỗ trợ phát triển các tài liệu truyền thông; Cung cấp điều phối cho các sự kiện, cuộc họp và hội thảo; Thực hiện các công việc khác đối với các luồng công việc theo phân công;…
 • Deadline: 18/02/2021
 • Apply: http://bit.ly/3rwwWlN

_____________________________

The internship is UNPAID and full-time.

💎 INTERN – PUBLIC INFORMATION
 • Description:
  – Attend specified meetings, panel discussions and forums for purpose of writing feature stories;
  – Research and monitor a wide range of UN developments and news sources,including press releases, statements, briefings related to inclusive social development issues;
  – Assist with activities related to issues such as sports for development and peace;
  – Produce/draft content for the web portal or special campaign websites; Assist in the development of campaign materials;
  – Assist in the coordination of special events related to the work of the Division.
 • Deadline: 08/01/2021
 • Apply: https://bit.ly/2WRSRWh
💎 INTERN – DOS – Special Situations Support (strategy, analytics, planning)
 • Description: Support strategic peacekeeping reviews, including through analytics; Support strategic analysis to improve operational support provision across the UN Secretariat; Help analyse resource and cost drivers in missions; Support strategic peacekeeping reviews through analytics; Support the teams in preparing data, data models, and surveys;…
 • Deadline: 19/02/2021
 • Apply: https://bit.ly/2WRHqxO
💎 INTERN – LEGAL AFFAIRS
 • Description: Reviewing and summarizing past MEU recommendations for purposes of a new database digest; Providing assistance in conducting legal research on issues relating to international public administrative law and other areas required for management evaluations; Attending and taking notes at meetings as appropriate;…
 • Deadline: 19/02/2021

 • Apply: https://bit.ly/3hoHy1o
💎 INTERN – MANAGEMENT AND PROGRAMME ANALYSIS
 • Description: Summarizing data to create graphs, tables and process maps; Assisting in the development of correspondence, reports and presentations; Assisting in the development of communication materials; Providing coordination support for events, meetings and workshops; Performing other support functions to project workstreams as assigned; Other tasks assigned by the project team as necessary;…
 • Deadline: 18/02/2021
 • Apply: http://bit.ly/3rwwWlN

You may also like...