Deadline: 13/03/2021

[Toàn Quốc] Mạng Lưới Thúc Đẩy Khởi Nghiệp Việt Nam Tại Úc (SVF-AU) Tuyển Thành Viên 2021

⭐ Về Startup Vietnam Frontier – Australia (SVF-AU):

Mạng lưới thúc đẩy khởi nghiệp Việt Nam tại Úc (gọi tắt là “SVF-AU”) được thành lập vào ngày 27 tháng 4 năm 2020. Mạng lưới là thành viên của Hội Sinh viên Việt Nam tại Úc được Chính phủ Úc cấp phép hoạt động và có sự bảo trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Úc và Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

Sứ mệnh của SVF-AU là xây dựng, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam tại Úc bền vững và thịnh vượng bằng việc tạo ra những kết nối khởi nghiệp giá trị trên toàn cầu.

⭐  Quyền lợi thành viên: 

– Trau dồi những kỹ năng cần thiết cho sự nghiệp và hoàn thiện bản thân.

– Tham gia làm việc nhóm trong môi trường năng động, cởi mở nhưng không kém phần chuyên nghiệp với những du học sinh, anh chị giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực khởi nghiệp.

– Mở rộng mạng lưới kết nối, mối quan hệ trong cộng đồng khởi nghiệp.

⭐ Mô tả công việc: 

1. Ban vận hành và nhân sự:

🔹Tham gia tổ chức, hỗ trợ các dự án của SVF-AU.
🔹Tham gia sắp xếp và điều phối các dự án đang triển khai tại SVF-AU.
🔹Tham gia sắp xếp và điều phối nhân sự SVF-AU.
🔹Tham gia xây dựng hệ thống quy chế nội bộ và quy trình vận hành trong SVF-AU.
🔹Tham gia tổ chức và điều phối các cuộc họp nội bộ hằng tuần, hằng tháng.
🔹Tham gia tìm kiếm và tuyển dụng các ứng viên tiềm năng của SVF-AU.

2. Ban đối ngoại:

🔹Tham gia triển khai các dự án của SVF-AU.
🔹Tham gia xây dựng mối quan hệ, mạng lưới đối tác của SVF-AU.
🔹Tham gia xây dựng kế hoạch, chiến lược, hợp đồng hợp tác với các đối tác của SVF-AU.
🔹Tham gia hỗ trợ các hoạt động khảo sát, phát triển đối tượng hưởng thụ của SVF-AU.
🔹Tham gia các buổi chia sẻ, giao lưu (networking) với các cộng đồng khởi nghiệp trong mạng lưới đối tác của SVF-AU.

3. Ban Phát triển Dự án:

🔹Tham gia triển khai các dự án của SVF-AU.
🔹Tham gia xây dựng định hướng, chiến lược dự án phát triển cộng đồng của SVF-AU.
🔹Tham gia phỏng vấn, trao đổi với đối tác để xây dựng nội dung dự án của SVF-AU.
🔹Tham gia tìm hiểu, phân tích, báo cáo các đối tượng hưởng thụ của SVF-AU.

4. Ban Truyền thông – Vị trí Sáng tạo nội dung:

🔹Tham gia triển khai các dự án của SVF-AU.
🔹Tham gia lên ý tưởng sáng tạo nội dung cho các kênh truyền thông của SVF-AU.
🔹Tham gia sản xuất nội dung trên các kênh truyền thông của SVF-AU.
🔹Tham gia phỏng vấn, trao đổi với đối tác để xây dựng nội dung truyền thông của SVF-AU.
🔹Tham gia làm việc với các đối tác truyền thông, báo chí của SVF-AU.
🔹Tham gia đóng góp ý kiến, kế hoạch phát triển hình ảnh nhận diện, thương hiệu của SVF-AU.

5. Ban Truyền thông – Vị trí Thiết kế:

🔹Tham gia triển khai các dự án của SVF-AU.
🔹Tham gia lên ý tưởng sáng tạo hình ảnh cho các kênh truyền thông của SVF-AU.
🔹Tham gia sản xuất hình ảnh, video trên các kênh truyền thông của SVF-AU.
🔹Tham gia sản xuất các ấn phẩm hình ảnh (kế hoạch hợp tác, v.v.) của SVF-AU.
🔹Tham gia làm việc với các đối tác truyền thông, báo chí của SVF-AU.
🔹Tham gia đóng góp ý kiến, kế hoạch phát triển hình ảnh nhận diện, thương hiệu của SVF-AU.

6. Đại sứ thương hiệu:

🔹Mở rộng mạng lưới, thiết lập mối quan hệ chặt chẽ với các đối tác tiềm năng của SVF-AU.
🔹Tham gia hỗ trợ quảng bá các ấn phẩm truyền thông trên các kênh truyền thông của SVF-AU.
🔹Chủ động giới thiệu về dự án của tổ chức tới những người xung quanh.
🔹Phối hợp với đội ngũ Truyền thông để quản lý hình ảnh của tổ chức trước cộng đồng.
🔹Có cơ hội tham gia tổ chức các dự án của SVF-AU.

⭐ Thời gian ứng tuyển:

– Vòng 1 – Nộp đơn ứng tuyển trực tuyến: 1/3/2021 – 13/3/2021

– Vòng 2 – Trả lời tình huống thực tế: 15/3/2021 – 21/3/2021

– Vòng 3 – Phỏng vấn trực tuyến: 23/3/2021 – 29/3/2021

⭐  Đơn ứng tuyển vòng 1: https://bit.ly/SVFAURECRUITMENT2021

📩  𝑀𝑜̣𝑖 𝑡ℎ𝑎̆́𝑐 𝑚𝑎̆́𝑐 𝑣𝑎̀ 𝑐𝑎̂𝑢 ℎ𝑜̉𝑖 𝑣𝑢𝑖 𝑙𝑜̀𝑛𝑔 𝑔𝑢̛̉𝑖 𝑣𝑒̂̀ 𝑒𝑚𝑎𝑖𝑙: 𝑖𝑛𝑓𝑜@𝑠𝑣𝑓𝑎𝑢.𝑐𝑜𝑚

Anh Thư Vũ

anhthu.ivolunteer@gmail.com

You may also like...