Deadline: 10/06/2021

[Toàn Cầu] Cơ Hội Nhận Được Học Bổng IELTS Trị Giá £10,000 Từ British Council 2021

[Deadline: 10/06/2021]

📪 Giới thiệu

 • Học bổng IELTS của Hội đồng Anh được thành lập để tạo ra cơ hội và hỗ trợ những cá nhân có năng lực để phát triển sự nghiệp của họ và những người có thể chứng minh được khả năng đóng góp cho xã hội của họ bằng việc học tập của mình.
 • Học bổng cho phép các ứng viên theo học ở cấp độ đại học hoặc sau đại học tại một cơ sở giáo dục đại học ở bất kỳ đâu trên thế giới (ở Đức hoặc ở nước ngoài), trong một chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh chấp nhận IELTS như một phần của yêu cầu nhập học.
 • Học bổng chỉ áp dụng cho các khóa học trong năm học 2021-2022 (tức là bắt đầu từ tháng 8 năm 2021 trở đi) và sẽ được trả trực tiếp cho địa điểm học. Nếu học phí của ứng viên thấp hơn quỹ học bổng cá nhân tối đa là £10.000, thì phần tiền còn lại có thể được phân bổ để hỗ trợ cho những người về nhì khác.
 • Ứng viên thành công sẽ thể hiện cam kết kết nối trong cộng đồng IELTS và chia sẻ kinh nghiệm của họ với các ứng viên IELTS khác.

💰 Giá trị học bổng: có giá trị từ £ 3.000 đến £ 10.000 tùy thuộc vào học phí của địa điểm học và sẽ tính vào chi phí học tập khóa học cá nhân đã chọn.

🔎 Tiêu chí ứng tuyển 

 • Đủ 18 tuổi trở lên tính từ ngày 31/07/2021
 • Đã làm bài kiểm tra IELTS tại trung tâm Hội đồng Anh ở Đức và nhận được kết quả từ ngày 01/06/2020 – 10/06/2021 do Hội đồng Anh tại Đức cấp.
 • Đạt tổng điểm tối thiểu là 6.5 và đạt tối thiểu 6.5 cho mỗi thành phần của bài thi IELTS.
 • Dự định đăng ký học vào niên khóa 2021–2022 (tức là bắt đầu từ tháng 8/2021 trở đi) theo chương trình đại học hoặc sau đại học toàn thời gian giảng dạy bằng tiếng Anh tại một trường đại học hoặc cơ sở giáo dục đại học khác ở Đức hoặc nước ngoài, chấp nhận IELTS như một phần của yêu cầu nhập học (kiểm tra danh sách công nhận chính thức.). Học phí của chương trình đã chọn phải tối thiểu là £3.000.
 • Có thể cung cấp thư xác nhận từ tổ chức giáo dục có liên quan trước ngày 31/07/2021.
 • Kiểm tra danh sách các tổ chức chấp nhận IELTS chính thức tại link https://bitly.com.vn/y3p5fn

Các mốc thời gian xét tuyển:

 • Deadline: 10/06/2021 (14:00, giờ Đức)
 • Phỏng vấn (online) đối với ứng viên được chọn: 08/2021
 • Nộp thư xác nhận từ tổ chức giáo dục có liên quan: chậm nhất là ngày 31/07/2021
 • Thông báo trúng tuyển: tháng 7/ tháng 8/2021

📝 Cách thức ứng tuyển:

 • Làm bài kiểm tra IELTS tại trung tâm được Hội đồng Anh ủy quyền tại Đức và nhận kết quả chính thức (TRF) từ ngày 01/06/2020 – 10/06/2021 do Hội đồng Anh tại Đức cấp.
 • Lưu ý: kết quả do trung tâm khảo thí bên ngoài nước Đức cấp không được chấp nhận.
 • Hoàn thành và gửi đơn đăng ký trực tuyến trước 14:00 (giờ Đức), 10/06/2021. Link đăng ký ứng tuyển tại https://bitly.com.vn/rco2df

📍 Quy trình chọn lọc

 • Các đơn đăng ký sẽ được xem xét để đảm bảo các ứng viên đủ điều kiện ứng tuyển học bổng IELTS của Hội đồng Anh và được đánh giá bởi một hội đồng gồm các đại diện của Hội đồng Anh / giáo dục đại học.
 • Năm người ứng viên sẽ được lựa chọn dựa trên đơn ứng tuyển của họ, bao gồm cả tuyên bố cá nhân của họ.
 • Những người được chọn sẽ được yêu cầu cung cấp bằng chứng để hỗ trợ như bản sao của kết quả chính thức (TRF) và bản sao ID của họ.
 • Danh sách ứng viên cuối cùng sẽ được phỏng vấn online bởi một hội đồng gồm các chuyên gia của Hội đồng Anh / giáo dục đại học. Họ sẽ được yêu cầu thuyết trình ngắn trước khi được phỏng vấn để lựa chọn lần cuối.

📩 Thông tin chi tiết xem tại: https://www.britishcouncil.de/en/exam/ielts/award

Minh Thư Đặng Ngọc

dnminhthu.ivolunteer@gmail.com

You may also like...