Deadline: 31/07/2021

[SINGAPORE] Học Bổng Toàn Phần Hằng Năm Bậc Sau Đại Học Của Vingroup Tại Đại Học Công Nghệ Nanyang 2021

🎉  Deadline

 • Nhập học tháng 8: 1 tháng 10 – 31 tháng 1
 • Nhập học tháng 1: 1 tháng 6 – 31 tháng 7

( Lưu ý: Thời gian nộp đơn Học bổng diễn ra hằng năm)

🌸 Giới thiệu:

Học bổng dành cho các sinh viên Việt Nam theo học chương trình Tiến sĩ hoặc Thạc sĩ toàn thời gian tại Đại học Công nghệ Nanyang trong các lĩnh vực khoa học máy tính hệ thống thông tin, kỹ thuật điện điện tử, kỹ thuật cơ khí, khoa học sinh học, và khoa học vật liệu.

Các ứng viên đáp ứng các yêu cầu tuyển sinh của Trường sẽ được một hội đồng tuyển sinh chung của Trường và Vingroup phỏng vấn.

🌸 Giá trị học bổng

 • Học phí hàng năm, tiền trợ cấp hàng tháng, vé máy bay và các khoản phí khác.
 • Thời hạn một năm và có thể gia hạn tùy theo thành tích.
 • Thời hạn tối đa là 02 năm đối với bậc Thạc sĩ và 04 năm đối với bậc Tiến sĩ.

🌸  Tiêu chí ứng tuyển

 • Có bằng tốt nghiệp loại Giỏi.
 • Hiện không nhận công việc được trả lương hay bất kỳ học bổng, nghiên cứu sinh, trợ cấp nào khác hoặc trợ cấp bổ sung trong thời gian quy định mà không có sự chấp thuận.
 • Ứng viên theo học chương trình môn học phải thực hiện dự án luận văn nếu được yêu cầu.
 • Ứng viên phải hoàn thành trách nhiệm giám sát phòng lab hay đứng lớp theo số giờ được yêu cầu.
 • Phải quay về Việt Nam và đóng góp cho nền công nghiệp khoa học kỹ thuật của nước nhà hay làm việc cho một công ty của tập đoàn Vingroup (theo thời hạn của học bổng).
 • Mọi sự rút lui đều phải có sự chấp thuận của Vingroup.

👉  Ứng tuyển Tại Đây 

📌 Thông tin chi tiết

 1.  Về trường: NTU Graduate College
 2.  Về học bổng  VinGroup

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=14551

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Asia's Tech News Daily Auto Daily, Car News Latest breaking 24h news around the world Latest breaking 24h news around the world - Page 2 Latest breaking 24h news around the world - Page 3


Nhi Phạm Thị Mỹ

mynhi.ivolunteer@gmail.com