Thế Nào Là Bản Tóm Tắt Sơ Yếu Lý Lịch Xin Việc?

Biết được sự khác biệt giữa đơn xin việc và resume là điều tối quan trọng. Quá trình nộp đơn xin việc bao gồm nộp hai loại tài liệu khác nhau: resume và đơn xin việc. Thoạt nhìn, có thể tưởng đây là hai tài liệu giống nhau, có thông tin giống nhau, nhưng bạn đã nhầm.

Hãy cùng khám phá sự khác biệt cơ bản giữa chúng để không làm hỏng quá trình tuyển dụng của bạn.

?Resume xin việc là gì?

Resume là một tài liệu thường có độ dài một trang về kinh nghiệm làm việc, trình độ học vấn, kỹ năng, thành tích nghề nghiệp, chứng chỉ và các chi tiết khác của ứng viên. Nó thường đóng vai trò là phương thức liên lạc đầu tiên giữa nhà tuyển dụng và người nộp đơn.

?Resume có thể được viết bằng một trong ba định dạng chính
 • Định dạng trình tự thời gian ngược: Kiểu resume này là định dạng truyền thống và là kiểu mà hầu hết các nhà tuyển dụng quen thuộc nhất. Định dạng này tập trung vào tiến trình phát triển sự nghiệp của bạn, bắt đầu từ việc làm gần đây nhất và lùi dần ra các mốc thời gian xa hơn. Chìa khóa để sử dụng thành công định dạng này là làm cho nó vừa đủ sáng tạo để nổi bật so với tất cả các hồ sơ khác mà nhà tuyển dụng nhận được đồng thời giữ cho nó dễ đọc và phù hợp với ngành của bạn.
 • Định dạng chức năng: Loại resume này dựa trên kỹ năng, có nghĩa là nó tập trung vào các kỹ năng của bạn hơn là kinh nghiệm hoặc điểm yếu của bạn. Định dạng này thường được sử dụng bởi các ứng viên cho các vị trí entry-level và sinh viên mới tốt nghiệp.
 • Định dạng kết hợp: Định dạng resume kết hợp lấy các tính năng từ cả định dạng theo trình tự thời gian và chức năng để tập trung vào cả kỹ năng và lịch sử làm việc của bạn. Nhiều cá nhân muốn chuyển ngành hoặc những người muốn chuyển lên các vị trí cấp điều hành cao hơn thích hợp sử dụng định dạng này. Định dạng này có xu hướng chứa nhiều thông tin hơn hai định dạng kia, vì vậy, điều quan trọng là phải tập trung vào việc quản lý thông tin của bạn cũng như sắp xếp hợp lý để có một cái nhìn rõ ràng.
?Tải xuống mẫu resume

Để tải mẫu lên Google Tài liệu, hãy đi tới File>Open> và chọn đúng tệp đã tải xuống.

Định dạng bạn chọn cho resume của mình sẽ phụ thuộc vào ngành của bạn, giai đoạn sự nghiệp của bạn và việc bạn có thay đổi lĩnh vực nghề nghiệp hay không. Thông thường nhà tuyển dụng yêu cầu bạn có thêm đơn xin việc ngoài việc trình bày resume của bạn, vì vậy việc có một bản in resume sẽ hữu ích ở chỗ nó chứa thông tin bạn phải viết vào đơn xin việc.

?Ví dụ về resume cho các đơn xin việc

Các ví dụ sau đây thể hiện một số cách để định dạng resume của bạn và những thông tin cần đưa vào:

Ví dụ 1: Định dạng trình tự thời gian ngược, quản lý tài chính
Ví dụ 2: Định dạng chức năng, kỹ sư vận hành cấp cao
Ví dụ 3: Định dạng kết hợp, trợ lý hành chính

Ví dụ 1: Định dạng thứ tự thời gian ngược, quản lý tài chính

Teresa Nakashian

TMNakashian@memail.com

843-285-7485

Lãnh đạo ngành có đầu óc chiến lược, định hướng mục tiêu với kinh nghiệm dày dặn trong quản lý tài chính, quản lý rủi ro, phát triển và thực hiện các dự án thay đổi cách thức quản lý. Có kỹ năng cao trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh chiến lược và quản lý các mối quan hệ của các bên liên quan.

Kinh nghiệm làm việc

*Giám đốc Tài chính Quốc gia, Chroma Financial, tháng 6 năm 2014 — Hiện tại

Trách nhiệm chính:

 • Lên ý tưởng, phát triển và thực hiện các kế hoạch cải tiến kinh doanh
 • Giám sát dự báo và báo cáo ngân sách, các quy trình kiểm toán nội bộ và bên ngoài, lập kế hoạch chiến lược
 • Làm việc cùng với nhóm quản lý khu vực để đảm bảo đưa ra các quyết định và kết quả mong muốn
 • Trình bày các báo cáo điều hành và quản lý cho nhóm điều hành C-suite và ban giám đốc

Thành tựu:

 • Tạo một kế hoạch chiến lược 7 năm với các dự báo liên tục và ngân sách hàng năm nhằm lập kế hoạch dài hạn hơn
 • Phát triển các trang tổng quan theo dõi tài chính để hệ thống hóa các hệ thống báo cáo hiện có

*Giám đốc Tài chính Cấp cao, Hệ thống Tài chính Nest, tháng 5 năm 2008 – tháng 6 năm 2014

Trách nhiệm chính:

 • Giám sát một nhóm bảy người gồm các nhà phân tích kinh doanh, kế toán và quản trị viên cơ sở dữ liệu
 • Lập ngân sách, dự báo và kiểm toán, báo cáo tài chính và kế hoạch cải tiến kinh doanh
 • Trình bày báo cáo ngân sách cho giám đốc điều hành C-suite và ban giám đốc
 • Giám sát hoạt động kinh doanh tài chính và quy trình báo cáo

Thành tựu:

 • Đưa ra một cuộc cải cách quy trình khu vực để hợp lý hóa hệ thống quy trình làm việc, giảm chi phí và nâng cao năng suất, dẫn đến tiết kiệm 1 triệu đô la cho công ty
 • Cố vấn, huấn luyện và phát triển nhân viên tài chính và quản trị

*Wealth Manager, Hoover & Wise Wealth Management, tháng 3 năm 2006 — tháng 5 năm 2008

Trách nhiệm chính:

 • Quản lý một nhóm bảy cố vấn tài chính
 • Phân tích và lập mô hình tài chính giám sát, phân tích đầu tư vốn, đánh giá trường hợp và báo cáo hoạt động thương mại
 • Nghiên cứu và xác định các xu hướng kinh doanh, đưa ra các sáng kiến ​​cải tiến
 • Theo dõi kế hoạch tài nguyên và ngân sách tổng thể, cung cấp hỗ trợ kinh doanh khi cần thiết

Thành tựu:

 • Đã triển khai các sáng kiến ​​dự án mới và đánh giá báo cáo cải tiến
 • Cải cách các hướng dẫn và mẫu cho các đề xuất kinh doanh và đánh giá các quy trình

Giáo dục

 • Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Đại học Brigham Young, 2008
 • Cử nhân Khoa học Quản trị Kinh doanh, Tài chính, Đại học Pepperdine, 2006

Chứng chỉ

 • Chứng nhận Người lập kế hoạch tài chính, Chứng nhận bởi Hội đồng tiêu chuẩn cho Người lập kế hoạch tài chính
 • Giám đốc rủi ro tài chính, Hiệp hội chuyên gia rủi ro toàn cầu
 • Chứng nhận Kế toán trưởng, Học viện Kế toán Quản lý

Ví dụ 2: Định dạng chức năng, Kỹ sư quy trình cao cấp

John Burris

456F Đường chính

Ann Arbor, MI 48103

(313) 548-9375

jbburris@memail.com

Chuyên gia lập kế hoạch giỏi, tháo vát với kinh nghiệm phát triển đô thị vững chắc cũng như các kỹ năng giao tiếp và kỹ năng xã hội để tìm kiếm một vị trí trong dự án quy hoạch phát triển đô thị tại một thành phố lớn.

Trình độ

 • Quản lý các chương trình giao thông công cộng
 • Có kỹ năng quản lý các chương trình quy hoạch đô thị
 • Dự báo và lập kế hoạch thay đổi tổ chức
 • Xuất thân là quản trị viên văn phòng

Kỹ năng

Thành thạo các hướng dẫn và thủ tục của chính quyền địa phương về:

 • Quy hoạch đô thị
 • Kiểm soát chất lượng
 • Đánh giá trang web
 • Nghiên cứu và giảm thiểu tác động môi trường
 • Công cụ phần mềm máy tính
 • Viết đề cương nghiên cứu

Kinh nghiệm làm việc

 • Giám đốc kỹ thuật: Restoration, Thành phố Ann Arbor, Ann Arbor, MI, tháng 10 năm 2016 — Hiện tại
 • Quản lý dự án, Thành phố Ann Arbor, Ann Arbor, MI, tháng 9 năm 2012 — tháng 10 năm 2016
 • Kỹ sư Quy trình, Kỹ thuật Rừng Elk, Star City, MI, tháng 1 năm 2009 — tháng 9 năm 2012

Giáo dục

 • Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, 2012, Viện Công nghệ Massachusetts
 • Cử nhân Khoa học Kỹ thuật, 2008, Đại học Michigan

Ví dụ 3: Định dạng kết hợp, Trợ lý hành chính

Siobhan Raghnaill

Trợ lý hành chính

SRaghnaill@memail.com

467-586-9326

Thành thạo về công nghệ và chuyên môn định hướng mục tiêu quản trị tạo động lực đóng góp vào sự thành công của tổ chức. Có nhiều kinh nghiệm sử dụng Microsoft Office và Quickbooks. Các kỹ năng bao gồm quản lý thời gian và giao tiếp đặc biệt.

Kinh nghiệm làm việc 

* Trợ lý nhân sự tại Performanclytical, Inc.

Tháng 7 năm 2016 — Hiện tại-

 • Lập kế hoạch và phối hợp tổ chức các sự kiện của công ty, các buổi đào tạo và các hoạt động xây dựng nhóm
 • Thiết kế và chuẩn bị các báo cáo, bảng tính, đồ thị và các tài liệu trình bày khác
 • Theo dõi và báo cáo các cuộc khảo sát đã phát triển để phân phối, phản hồi
 • Sắp xếp kế hoạch và lịch trình của Giám đốc Nhân sự, đảm bảo không trùng lặp hoặc xung đột về thời gian

Kỹ năng chung:  

 • Quản lý bảng tính và cơ sở dữ liệu
 • Quickbooks
 • Bộ Văn phòng Microsoft
 • Adobe Creative Suite CS5

Kỹ năng mềm: 

 • Giao tiếp
 • Quản lý thời gian
 • Dịch vụ khách hàng
 • Khả năng lãnh đạo

* Trợ lý hành chính tại Overdrive Cubed

Tháng 2 năm 2014 – Tháng 7 năm 2016

 • Lên lịch và phối hợp tổ chức các cuộc họp, đặt lịch đi lại và chỗ ở cho các giám đốc điều hành
 • Toàn quyền xử lý thông tin nhạy cảm
 • Quản lý báo cáo chi phí cho giám đốc điều hành C-suite
 • Đã đào tạo hai quản trị viên mới để phù hợp với việc mở rộng công ty

Chứng chỉ: 

 • Chứng nhận Quản lý Văn phòng (6/2018)
 • Chứng nhận Trợ lý Quản trị của Hiệp hội Quốc tế về Chuyên gia Hành chính (9/2017)
 • Chuyên gia Hành chính Quốc tế cấp bởi Hội đồng Chứng nhận Nghề nghiệp Quốc gia (8/2016)
 • Hiệp hội Quốc tế về Các Chuyên gia Hành chính

* Thư ký tại BrightSky, LLC.

Tháng 12 năm 2010 – tháng 2 năm 2014

 • Duy trì hệ thống nộp hồ sơ, chuyển đổi từ giấy sang kỹ thuật số
 • Đánh máy và gửi thư từ,chẳng hạn như bản ghi nhớ, thư và báo cáo
  Nhận và chuyển hướng thư đến
 • Duy trì dịch vụ khách hàng tại quầy lễ tân, chào đón khách một cách nồng nhiệt và thông báo cho người thích hợp khi cuộc hẹn của họ đến
 • Nhận ghi chú cuộc họp và gửi chúng cho các bộ phận thích hợp để họ tham khảo

Trình độ học vấn:

 • Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Đại học Brandeis, 2016
 • Cử nhân Khoa học Quản trị Kinh doanh, Đại học Brandeis, 2014

_____________________________________

Xin chân thành cảm ơn tác giả vì những chia sẻ vô cùng bổ ích!

 • Theo: indeed
 • Người dịch: Lê Ngọc Minh
 • Khi chia sẻ cần phải trích dẫn nguồn là “Người dịch: Lê Ngọc Minh – Nguồn iVolunteer Vietnam”

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=74067

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Tin công nghệ, điện thoại, máy tính, ô tô, phân khối lớn, xu hướng công nghệ cập nhật mới nhất