Deadline: All year round

[Online]Khóa Học Miễn Phí Cách Sử Dụng Nước Hiệu Quả

⏰No Deadline

[English caption below]

🌿Biến đổi khí hậu toàn cầu làm nhiệt độ tăng lên, kèm theo sự thay đổi của lượng và kiểu hình; tốc độ đô thị hóa tan nhanh khiến người ta di cư từ nông thôn lên thành thị; Một trong những yếu tố này đã gây ra vấn đề cạn kiệt nguồn nước từ sông hồ cũng như nguồn nước ngầm giữa thành phố và những vùng xung quanh. Vậy chúng ta nên làm gì? Khóa học này sẽ hướng dẫn bạn làm thế nào để sử dụng và tiết kiệm nguồn nước một cách hiệu quả, từ đó chung tay giúp đỡ hành tinh xanh của chúng ta.

🌿Qua khóa học này, bạn sẽ biết cách:

 •  Giải thích được không gian, sự tồn tại của nước, cách điều tiết và sử dụng nước.
 •  Nắm được những nguyên tắc cơ bản về thủy lợi.
 •  Giải thích được cách thức quản lý nguồn nước và chính sách nông nghiệp của địa phương.
 •   Hiểu được công nghệ sản xuất nước, cách quản lý và chính sách sử dụng.

🌿Về khóa học:

 •  Tổ chức: Trường Đại học Wagenigen X
 •  Chi phí: Miễn phi
 •  Thời gian: 10 tuần, 4-5 giờ/tuần
 •  Ngôn ngữ: Tiếng anh

🌊Thông tin chi tiết xem tại:http://bit.ly/3eaOUGc

⏰No Deadline

🌿Global climate change causes temperatures to rise and precipitation and rainfall patterns change. An increasing degree of urbanization causes people to move from the countryside to cities. One of these reasons are the main causes to the decrease of water from sources like rivers, lakes, and groundwater between cities and their surrounding areas. So what should we do? This course will provide guidelines for you to effectively use and save water so as to make our green planet a better place.

🌿At the end of this course, you will be able to:

 • Explain the allocation, distribution, governance, and use of water.
 • Apply the basic principles of estimating irrigation water requirements.
 • Explain relations between water management practices and local agricultural conditions.
 • Understand the relation between water technologies, management & governance.

🌿About this course

 • Provided by Wegingen X
 • Cost: Free
 • Duration: 10 weeks, 4-5 hours/week
 • Language: English

🌊Register now at:http://bit.ly/3eaOUGc

Đỗ Gia Hân Lê

giahankt.ivolunteer@gmail.com

You may also like...