Deadline: All year round

[Online] Tính Bền Vững Của Doanh Nghiệp: Hiểu Và Nắm Bắt Cơ Hội Chiến Lược

⏰ NO DEADLINE

[English caption below]

? Việc đạt được sự phát triển cân bằng về kinh tế, xã hội và môi trường – được thể hiện trong chương trình Nghị sự 2030 của Liên Hợp Quốc về Phát triển bền vững – được công nhận là một trong những thách thức lớn mà nhân loại đang phải đối mặt hiện nay. Điều băn khoăn hơn cả là liệu các tổ chức doanh nghiệp có thể tạo ra những cơ hội kinh doanh và giá trị cho các bên liên quan cùng lúc với việc phải giải quyết những thách thức như thế này hay không.

? Trong khóa học này, các nhà lãnh đạo trong nhiều lĩnh vực quản lý và kinh tế khác nhau minh họa cách đánh giá và nắm bắt các cơ hội từ những trường hợp khẩn cấp toàn cầu. Họ sẽ đưa ra những cách thức mới để hiểu mục đích và logic thành công của doanh nghiệp trong bối cảnh mới này, cung cấp các ý tưởng và ví dụ về cách quản lý quá trình chuyển đổi để nhận ra tiềm năng tạo ra giá trị từ tính bền vững của doanh nghiệp cho tất cả các bên liên quan.

Mục tiêu học tập:

 1. Hiểu được hậu quả kinh tế vĩ mô và kinh tế vi mô của cả biến đổi khí hậu, nghèo đói, phân biệt giới tính hoặc chủng tộc, thiếu thông tin liên lạc giữa Nhà nước, xã hội và doanh nghiệp, v.v. là gì.
 2. Hiểu được tại sao việc giải quyết các vấn đề bền vững lại quan trọng đối với các doanh nghiệp để tạo ra nhiều hơn và tốt hơn các cơ hội kinh doanh.
 3. Tìm hiểu cách mỗi cá nhân, tổ chức và hệ thống có thể bắt đầu phân tích các hành vi của mình và thay đổi theo hướng thực hành và một mô hình bền vững hơn.

Thông tin khóa học:

 • Cung cấp bởi Đại học Bocconi
 • Khóa học miễn phí
 • 100% trực tuyến
 • Ngôn ngữ: tiếng Anh
 • Thời gian linh hoạt
 • Thích hợp cho sinh viên ngành kinh tế

Đăng ký tại: https://www.coursera.org/learn/corp-sustainability

———————————————————————————-

? The achievement of a balanced economic, social and environmental development – as expressed in the UN Agenda 2030 for Sustainable Development – is recognized as one of the major challenges humanity is facing today. What is less clear is whether and how organizations can generate business opportunities and value for their stakeholders while tackling such challenges.

? In this course, thought leaders in a wide variety of management and economics fields illustrate how to assess and seize the opportunities offered by these global emergencies. They will offer new ways to understand the purpose and the logic of success of the business enterprise in this new context, providing ideas and examples on how to manage the transition process to realize the value creation potential from corporate sustainability for all involved stakeholders.

Learning Objectives:

 1. Understand the macroeconomic and microeconomic consequences of both climate changes, poverty, hunger, gender or race discriminations, lack of communication between the State, Civil Societies, and businesses, etc are.
 2. Understand why it is important for businesses to tackle sustainability issues in order to create more and better business opportunities.
 3. Learn how each individual, organization and system can start to analyze its behaviors and change towards more sustainable practices and models.

Course Information:

 • Offered by Bocconi University
 • Free course
 • 100% online
 • Language: English
 • Flexible deadlines
 • Suitable for students majoring in business

Register at: https://www.coursera.org/learn/corp-sustainability

 

Các khóa học iVolunteer chia sẻ bao gồm 2 hình thức: miễn phí và trả phí. Các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành miễn phí - trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Để biết thêm chi tiết, bạn vui lòng truy cập tại link đính kèm trong bài đăng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm!

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=11649

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network


All the latest news in Vietnam