Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Kỹ Năng Sử Dụng Phần Mềm Adobe Premiere

[English Caption Below]

Giới thiệu về khóa học:

 • Adobe Premiere Pro là một trong những phần mềm chỉnh sửa tốt nhất hiện nay, tuy nhiên việc sử dụng phần mềm này lần đầu tiên có thể khiến bạn nản lòng!
 • Trong 5 video, bạn sẽ học được cách tải video vào phần mềm, đồng bộ hóa video và âm thanh từ nhiều máy ảnh, chỉnh màu, thiết lập không gian làm việc, xuất video đúng cách và hơn thế nữa!

📌 Bạn sẽ học được gì trong khóa học này:

 • Chỉnh sửa video nhanh chóng từ nhập sang xuất với Media Encoder
 • Tạo thư mục (bins) và bản dựng (sequences)
 • Hiểu bố cục chung và các công cụ
 • Di chuyển qua các cảnh quay và thêm nó vào bản dựng một cách nhanh chóng bằng các phím tắt
 • Đồng bộ hóa âm thanh và video
 • Ghép nhiều đoạn video và chuỗi camera
 • Chỉnh màu cơ bản bằng các nhóm công cụ

📌 Nội dung khóa học:

 • Tổng quan, giao diện & Bảng điều khiển
 • Nhập và quản lí video
 • Đồng bộ hóa video, âm thanh và đa máy ảnh
 • Chỉnh sửa và xuất video cơ bản
 • Hiệu chỉnh & wrap- up video

📌 Thông tin khóa học:

 • 100% Online
 • Thời lượng: 58 phút
 • Ngôn ngữ: tiếng anh
 • Giảng viên: Caleb Wojcik – Nhà làm phim & Quay phim
 • Nền tảng: Udemy

📌 Đăng kí ngay tại: https://www.udemy.com/course/premiere-pro-101/

__________________

About this course:

 • Adobe Premiere Pro is one of the best editing softwares currently available, but using it for the first time can be daunting!
 • In the five videos you’ll learn how to import footage, sync video & audio from multiple cameras, color correct, setup workspaces, properly export, and more!

📌 What will you learn?

 • Edit videos quickly from import to export with Media Encoder
 • Create Bins and sequences
 • Understand the general layout and tools
 • Move through footage and add it to the sequence quickly using keyboard shortcuts
 • Audio and video syncing
 • Creating nested and multicam sequences
 • Basic color correction using in-house tools

📌 Course content:

 • Overview, Workspaces & Panels
 • Importing & Organizing
 • Syncing Video, Audio & Multiple Cameras
 • Basic Editing & Exporting
 • Color Correcting & Wrap-up

📌 Course information:

 • 100% Online
 • Duration: 58 minutes
 • Language: English
 • Trainers: Caleb Wojcik – Filmmaker & ▪Videographer
 • Platform: Udemy

📌 Register now: https://www.udemy.com/course/premiere-pro-101/

 

Hoa Nguyễn Thị Hồng

honghoa.ivolunteer@gmail.com

You may also like...