[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Thị Trường Tài Chính

⏰NO DEADLINE

 

📌Mô tả về khóa học:

-Tổng quan về các ý tưởng, phương pháp và thể chế cho phép xã hội loài người quản lý rủi ro và thúc đẩy doanh nghiệp.

-Nhấn mạnh vào các kỹ năng lãnh đạo hiểu biết về tài chính

-Giới thiệu về quản lý rủi ro và các nguyên tắc tài chính hành vi để hiểu hoạt động trong thế giới thực của các ngành chứng khoán, bảo hiểm và ngân hàng.

-Mục tiêu cuối cùng của khóa học này là sử dụng những ngành như vậy một cách hiệu quả và hướng tới một xã hội tốt đẹp hơn.

 

💎Thông tin:

-Tài trợ: Trường Đại học Yale- Mỹ

-Giảng viên:Robert Shiller

-Hình thức: 100% online

-Thời gian: Linh hoạt/ hoàn thành trong 32 tiếng

-Nền tảng: Coursera

 

☘️Lộ trình khóa học:

-Tuần 1: những kiến ​​thức cơ bản về thị trường tài chính, bảo hiểm và CAPM (Mô hình Định giá Tài sản Vốn)

-Tuần 2: giới thiệu về hành vi tài chính , dự báo, định giá, nợ và lạm phát.

-Tuần 3: nghiên cứu về các loại thị trường chứng khoán

-Tuần 4: khám phá về suy thoái, cuộc khủng hoảng thế chấp và các quy định.

🌈Tìm hiểu thêm thông tin chi tiết và đăng ký tại đây: https://www.coursera.org/learn/financial-markets-global#instructors

You may also like...