Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Viết Luận Miễn Phí Cho Người Học ESL

NO DEADLINE

[English Caption below]

Đối với nhiều sinh viên ESL trên thế giới, việc viết luận đúng tiêu chuẩn đề ra thực sự là một thử thách khó khăn. Đặc biệt, thách thức này có thể ảnh hưởng xấu đến quá trình học tập của sinh viên trong bối cảnh mà kỹ năng viết là kỹ năng quan trọng trong mọi ngành học và là một trong những phương pháp chính để đánh giá ở bậc đại học.

Khóa học sẽ chỉ ra một bài luận đạt yêu cầu sẽ như thế nào. Bên cạnh đó, bạn có cơ hội cải thiện kỹ năng viết tiếng Anh qua việc luyện tập và trau dồi kiến thức về cấu trúc và bố cục của bài luận tranh luận (argumentative essay). Bạn cũng sẽ khám phá ra cách viết mang tính phân tích và phản biện bằng việc sử dụng chứng cứ, tư duy phản biện, phép phân tích và đánh giá.

 Giáo trình khóa học:

☘️ Tuần 1: Bản chất của viết luận và bài luận tranh luận

 • Bản chất của viết luận đối với sinh viên đại học
 • Cấu trúc bài luận
 • Kỹ năng tạo bố cục tốt

☘️ Tuần 2: Tư duy phản biện và cách sử dụng chứng cứ

 • Tư duy phản biện, phân tích và đánh giá
 • Chứng cứ hỗ trợ
 • Chiêm nghiệm cẩn trọng

☘️ Tuần 3: Sử dụng tài nguyên bên ngoài

 • Tìm kiếm chứng cứ: tài nguyên sơ cấp và thứ cấp
 • Dẫn chứng bằng tài liệu và định dạng

Thông tin khóa học:

 • Cung cấp bởi: Đại Học College London, Anh
 • Người hướng dẫn: Mashael Almeshal, Eileen Kennedy, Sam Smidt, Hanan Alabdali
 • Thời gian: 3 tuần
 • Hình thức: Online

👉 Đăng ký khóa học tại đây: https://bitly.com.vn/jq09zx

———————————–

[Free Online Course] Academic Writing in English for ESL Learners

For many ESL students around the world, it can be challenging to meet the high standard expected for academic writing in English. As writing is an essential skill in all disciplines and one of the main methods of assessments at university, these challenges can negatively impact student learning progress.

In this course, you’ll learn the requirements for good academic writing in English. You’ll have the chance to improve your English writing skills through practice and develop your knowledge of argumentative essay structure and composition. You’ll also discover how to write critically and analytically using evidence, argument reasoning, analysis and evaluation.

This course will cover:

☘️ Week 1: The nature of academic writing and argumentative essays

 • The nature of academic writing to university students.
 • Essay structure.
 • Composition skills.

☘️ Week 2: Critical thinking and usage of evidence

 • Argument reasoning, analysis and evaluation.
 • Supporting evidence.
 • Critical reflection.

☘️ Week 3: Using external resources

 • Searching for evidence: primary and secondary resources.
 • Documentation and formatting.

Course Information: 

 • Provided by: University College London, UK
 • Instructors:  Mashael Almeshal, Eileen Kennedy, Sam Smidt, Hanan Alabdali
 • Duration: 3 weeks
 • Online

👉 Click to register for the course: https://bitly.com.vn/jq09zx

 

Hải Hà Nguyễn

haiha.ivolunteer@gmail.com

You may also like...