[Online] Khóa Học Về Tinh Thần Khởi Nghiệp: Ý Tưởng Biến Thành Hành Động

NO DEADLINE.

🍃 Trong khóa học này, bạn sẽ nâng cao hiểu biết của mình về kinh doanh, các kỹ năng khởi nghiệp để áp dụng trong học tập và làm việc hiệu quả tại trường đại học cũng như các nơi làm việc. Bạn sẽ học cách phát triển bản thân như một doanh nhân bằng cách tiếp cận các giai đoạn quan trọng của quá trình khởi nghiệp, từ việc lên ý tưởng kinh doanh đến bước lập một bản lộ trình cho mình.

🍃 Sử dụng các nghiên cứu điển hình về các doanh nghiệp địa phương và tinh thần khởi nghiệp trong khu vực MENA, bạn sẽ học được cách áp dụng các khái niệm và ý tưởng kinh doanh vào những trường hợp, hoàn cảnh khác nhau. Khoá học này cũng sẽ giúp bạn học có cơ hội luyện tập và thực hành trình bày ý tưởng kinh doanh của mình và tìm cách làm thế nào phát triển doanh nghiệp của mình trong hệ sinh thái khởi nghiệp.

📌Thông tin: 

-Tài trợ khóa học: King’s College London.

-Thời gian: 4 tiếng/ tuần, trong vòng 4 tuần.

-Giáo viên hướng dẫn: Mischa Dohler, Sabrina Mistry.

-Nền tảng: FutureLearn.

-No deadline.

💎Lợi ích: 

  • Khám phá được những điểm khác nhau của một doanh nhân.
  • Giải thích và hiểu rõ bản thân hơn, những vai trò mà bản thân mình và doanh nghiệp mang lại có lợi ích gì ở một môi trường rộng lớn, đa dạng.
  • Phát triển thêm được nhiều ý tưởng từ nhiều nguồn khác nhau và chọn lựa ý tưởng phù hợp nào sẽ phù hợp nhất.
  • Cải thiện những ý tưởng kinh doanh ở góc nhìn chi tiết hơn, bao gồm cấu trúc doanh nghiệp, mục tiêu khách hàng và các yêu cầu về nguồn lực.
  • Tóm tắt các tầm nhìn và sứ mệnh cho doanh nghiệp.
  • Xác định những cách có thể huy động vốn để phát triển doanh nghiệp của mình và phát huy kỹ năng quảng cáo, mạng truyền thông thu hút được nguồn vốn hoặc các điểm bán hàng.
  • Khám phá một hướng đi kế hoạch hành động cho tương lai của mình, suy nghĩ về tầm quan trọng của việc lập kế hoạch ngắn hạn và dài hạn. Xem những ý tưởng của bản thân như một sản phẩm tối thiểu nhất định phải có.
  • Lập kế hoạch phát triển bản thân. Ghi nhận, đánh giá cao và áp dụng nhiều hình thức như phản hồi và tiếp nhận trao đổi thêm nhiều ý tưởng khác trong hành trình khởi nghiệp của bạn.

🌈Tìm hiểu thêm thông tin chi tiết và đăng ký tại đây: https://www.futurelearn.com/courses/entrepreneurship-idea-to-action 

You may also like...