[Online] Khóa Học Về Quản Lý Thương Hiệu & Sản Phẩm

📌No deadline

 

⭐ ⭐ ⭐Khi hoàn thành khóa học này, bạn sẽ có thể lập một kế hoạch hoạt động để đưa chiến lược thương hiệu của mình vào cuộc sống – cả bên ngoài hướng tới người tiêu dùng và nội bộ cho nhân viên. Bạn sẽ có thể xác định các chỉ số phù hợp để xác định thành công trong việc thực hiện chiến lược sản phẩm và thương hiệu của mình, xem xét bất kỳ điều chỉnh nào có thể cần được thực hiện theo phương pháp thử nghiệm và học hỏi.⭐ ⭐ ⭐

📖Nội dung khóa học:

 • Cách ra mắt sản phẩm mới và thách thức quản lý vòng đời của chúng.
 • Phát triển các thương hiệu hấp dẫn truyền cảm hứng cho các bên liên quan quan trọng nhất và tác động đến lợi nhuận của bạn.
 • Kiến trúc, đặt tên và xây dựng danh mục thương hiệu của bạn.
 • Chuyển thương hiệu của bạn thành trải nghiệm hấp dẫn của khách hàng.
 • Trang bị và thu hút nhân viên thực hiện lời hứa thương hiệu.

🌏THÔNG TIN KHÓA HỌC:

 • Khóa học có tính phí
 • Tài trợ khóa học: Trường kinh doanh IE
 • Giảng viên: Giáo sư Luis Rodriguez Baptista
 • Hình thức: 100% online
 • Nền tảng: Coursera
 • Ngôn ngữ: English
 • Cấp độ: Sơ cấp

👉Tìm hiểu thêm và đăng ký tại: https://bit.ly/2VzNPgs


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews