Deadline: 01/09/2021

[Online] Khóa Học Về Khoa Học Dữ Liệu Trực Quan Hóa

🎯 DEADLINE: 1/9/2021

[English caption below]

🌟Mô tả về khóa học

 • Khóa học này bao gồm các kiến ​​thức cơ bản về trực quan hóa dữ liệu và phân tích dữ liệu khám phá. Khóa học sẽ sử dụng ba ví dụ thực tiễn và ggplot2, một gói trực quan hóa dữ liệu cho ngôn ngữ lập trình thống kê R. Khóa học sẽ bắt đầu với các bộ dữ liệu đơn giản và sau đó chuyển sang các nghiên cứu điển hình về sức khỏe giới tính, kinh tế và xu hướng bệnh truyền nhiễm ở Hoa Kỳ.
 • Giảng viên cũng sẽ xem xét cách các sai lầm, thành kiến, lỗi hệ thống và các vấn đề không mong muốn khác, đòi hỏi phải xử lý dữ liệu một cách cẩn thận. Thực tế là có thể khó hoặc không thể nhận thấy lỗi trong tập dữ liệu làm cho việc trực quan hóa dữ liệu trở nên đặc biệt quan trọng.
 • Sự sẵn có ngày càng tăng của các bộ dữ liệu thông tin và các công cụ phần mềm đã dẫn đến sự phụ thuộc ngày càng nhiều vào trực quan hóa dữ liệu trên nhiều lĩnh vực. Trực quan hóa dữ liệu cung cấp một cách mạnh mẽ để truyền đạt các phát hiện theo hướng dữ liệu, thúc đẩy các phân tích và phát hiện các sai sót. Khóa học này sẽ cung cấp cho bạn các kỹ năng cần thiết để tận dụng dữ liệu để cung cấp những hiểu biết có giá trị để thúc đẩy sự nghiệp của bạn.

🌟 Chi tiết khóa học

 • Thời hạn: 8 tuần
 • Học phí: miễn phí
 • Ngôn ngữ học: Tiếng Anh
 • Trường liên kết: Harvard T.H. Chan School of Public Health
 • Người dạy: Rafael Irizarry
 • Nền tảng: Edx

🌟 Thông tin chi tiết tại: https://online-learning.harvard.edu/course/data-science-visualization?delta=2

——————————————————————————

📍 Course description

 • This course covers the basics of data visualization and exploratory data analysis. The course will use three motivating examples and ggplot2, a data visualization package for the statistical programming language R. The course will start with simple data sets and then move on to case studies World health, economics, and infectious disease trends in the United States.
 • Trainers will also examine how mistakes, biases, systematic errors, and other unexpected problems often lead to data that needs to be handled with care. The fact that it can be difficult or impossible to notice errors in a data set makes data visualization especially important.
 • The increasing availability of information datasets and software tools has led to an increasing reliance on data visualization across many fields. Data visualization provides a powerful way to communicate data-driven findings, drive analytics, and uncover flaws. This course will give you the skills you need to leverage data to reveal valuable insights and advance your career.

📍Detail

 • Duration: 8 week
 • Tution: free
 • Course Language: English
 • Associated Schools: Harvard T.H. Chan School of Public Health
 • Instructors: Rafael Irizarry
 • Foundation: Edx

📍 For more information: https://online-learning.harvard.edu/course/data-science-visualization?delta=2


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Vân Đoàn

ngocvan.ivolunteervn@gmail.com