Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Về Khoa Học Dữ Liệu Công Cụ Năng Suất

? Deadline 1/9/2021

[English caption below]

? Mô tả về khóa học

 • Khóa học này là một phần của Chương trình Chứng chỉ Chuyên nghiệp về Khoa học Dữ liệu của Harvard T.H. Chan School of Public Health.
 • Khóa học này giải thích cách sử dụng Unix / Linux như một công cụ để quản lý các tệp và thư mục trên máy tính của bạn cũng như cách giữ cho hệ thống tệp được tổ chức. Bạn sẽ được giới thiệu về hệ thống kiểm soát phiên bản git, một công cụ mạnh mẽ để theo dõi các thay đổi trong tập lệnh và báo cáo của bạn.
 • Khóa học cũng giới thiệu bạn với GitHub và chứng minh cách bạn có thể sử dụng dịch vụ này để giữ công việc của mình trong một kho lưu trữ tạo điều kiện cho các hoạt động cộng tác.
 • Cuối cùng, bạn sẽ học cách viết báo cáo trong R markdown cho phép bạn kết hợp văn bản và mã vào một tài liệu. Khóa học sẽ giúp chúng ta kết hợp tất cả lại với nhau bằng cách sử dụng RStudio môi trường máy tính tích hợp mạnh mẽ.

Chi tiết khóa học

 • Thời hạn: 8 tuần
 • Học phí: miễn phí
 • Ngôn ngữ học: Tiếng Anh
 • Người dạy: Rafael Irizarry
 • Nền tảng: Edx

? Thông tin chi tiết tại: https://online-learning.harvard.edu/course/data-science-productivity-tools?delta=2

——————————————————————————

? Course description

 • This course is part of the Harvard T.H. Data Science Professional Certificate Program. Chan School of Public Health.
 • This course explains how to use Unix/Linux as a tool to manage the files and folders on your computer and how to keep the file system organized. You will be introduced to the git version control system, a powerful tool for tracking changes in your scripts and reports.
 • The course also introduces you to GitHub and demonstrates how you can use the service to keep your work in a repository that facilitates collaboration.
 • Finally, you will learn how to write reports in R markdown that allows you to combine text and code into one document. The course will bring it all together using the powerful integrated desktop environment RStudio.

? Detail     

 • Duration: 8 week
 • Tution: free
 • Course Language: English
 • Created by  Rafael Irizarry
 • Foundation: Edx

For more information: https://online-learning.harvard.edu/course/data-science-productivity-tools?delta

Các khóa học iVolunteer chia sẻ bao gồm 2 hình thức: miễn phí và trả phí. Các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành miễn phí - trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Để biết thêm chi tiết, bạn vui lòng truy cập tại link đính kèm trong bài đăng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm!

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=18085

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Tin công nghệ, điện thoại, máy tính, ô tô, phân khối lớn, xu hướng công nghệ cập nhật mới nhất
Kênh khám phá trải nghiệm của giới trẻ, thế giới du lịch - ALONGWALKER