Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Có Phí Về Dữ Liệu Khoa Học IBM

NO DEADLINE

[English caption below]

💥Giới thiệu khóa học:

Khoa học dữ liệu là một trong những ngành nghề nóng nhất của thập kỷ và nhu cầu về các nhà khoa học dữ liệu có thể phân tích dữ liệu và truyền đạt kết quả để cung cấp các quyết định dựa trên dữ liệu chưa bao giờ lớn hơn thế.

 • Chương trình gồm 9 khóa học trực tuyến.
 • Khóa học cung cấp các công cụ và thư viện mã nguồn mở, Python, cơ sở dữ liệu, SQL, trực quan hóa dữ liệu, phân tích dữ liệu, phân tích thống kê, mô hình dự đoán và các thuật toán học máy.
 • Bạn sẽ học khoa học dữ liệu thông qua thực hành trên Đám mây của IBM.

💥Những điều bạn sẽ đạt được: 

 • Tìm hiểu được các kiến thức về khoa học dữ liệu
 • Vận hành các công cụ, ngôn ngữ và thư viện được sử dụng bởi các nhà khoa học dữ liệu chuyên nghiệp
 • Nhập và làm sạch các tập dữ liệu, phân tích và trực quan hóa dữ liệu
 • Xây dựng và đánh giá các mô hình và đường ống học máy bằng Python
 • Chứng chỉ khóa học (có tính phí).

💥Thông tin về khoa học: 

 • Trực tuyến 100%
 • Phụ đề: Tiếng Anh
 • Đối tượng: Người bắt đầu
 • Thời lượng: 4 giờ/ tuần (Khoảng 11 tháng)
 • Có tính phí
 • Người hướng dẫn chính: Rav Ahuja ( Giám Đốc Chương Trình Toàn Cầu)

💥Thông tin chi tiết: https://bit.ly/3f4v2nM

______________________________

💥Course introduction:

Data science is one of the hottest professions of the decade, and the demand for data scientists who can analyze data and communicate results to deliver data-driven decisions has never been greater more than that.

 • The program consists of 9 online courses.
 • The course provides open source tools and libraries, Python, databases, SQL, data visualization, data analysis, statistical analysis, predictive modeling, and machine learning algorithms.
 • You will learn data science through practice in the IBM Cloud.

💥What you will achieve:

 • Learn the basics of data science Operate tools, languages, and libraries used by professional data scientists
 • Import and clean data sets, analyze and visualize data
 • Build and evaluate machine learning models and pipelines in Python Course certificate.

💥Information:

 • 100% online English subtitles
 • Audience: Beginners
 • Duration: 4 hours/week (About 11 months)
 • Lead Instructor: Rav Ahuja (Global Program Manager)

💥Detail: https://bit.ly/3f4v2nM

 

Tại thời điểm các CTV/ TNV chia sẻ, khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=29051

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Asia's Tech News Daily Auto Daily, Car News Latest breaking 24h news around the world Latest breaking 24h news around the world - Page 2 Latest breaking 24h news around the world - Page 3


Phuơng Thu

thuphuongg.ivolunteer@gmail.com