Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Về Cách Viết Sơ Yếu Lý Lịch

🍓 NO DEADLINE

[English caption below]

🍓 Mô tả về khóa học

 • Bạn đang gặp khó khăn trong việc viết sơ yếu lý lịch? Bạn không biết nhà tuyển dụng sẽ bị thu hút bởi một bản sơ yếu lý lịch như thế nào?
 • Có một sự nghiệp thành công sẽ có tác động rất lớn đến hạnh phúc và triển vọng chung của bạn vì phần lớn cuộc đời trưởng thành của bạn sẽ dành cho công việc. Sơ yếu lý lịch đóng một vai trò quan trọng trong việc quyết định lộ trình cuộc sống nghề nghiệp của bạn. Đừng lo, khóa học này sẽ giúp bạn giải quyết mọi vấn đề bạn đang thắc mắc và giúp bạn tạo nên một bản sơ yếu lý lịch hoàn hảo trong mắt nhà tuyển dụng.

🍓 Nội dung khóa học

 • Ngày 1 – Giới thiệu- Sơ yếu lý lịch của bạn làm gì?
 • Ngày 2 – Quy tắc thứ sáu
 • Ngày 3 – Buzzword Bingo
 • Ngày 4 – Làm thế nào để đánh bại ATS
 • Ngày 5 – Viết sơ yếu lý lịch giúp bạn có được thử thách phỏng vấn

🍓 Chi tiết khóa học

 • Học phí: miễn phí
 • Ngôn ngữ học: Tiếng Anh
 • Người dạy:  Lindsay Mustain
 • Nền tảng: Udemy

🍓 Thông tin chi tiết tại:

https://www.udemy.com/course/howtowritearesume/

——————————————————————————

🍓 Course description

 • Having trouble making your resume schedule? Don’t know how hiring employers will be drawn to a résumé?
 • Having a successful career will have a huge impact on your general happiness and outlook because most of your adult life will be spent working. The resume plays an important role in deciding the route your professional life takes. Don’t worry, this course will help you solve all the problems you are wondering and help you create a complete weak calendar in the eyes of employers.

🍓 Course content

 • Day 1 – Introduction- What does your Resume Do?
 • Day 2 – The Six Second Rule
 • Day 3 – Buzzword Bingo
 • Day 4 – How to Beat the ATS
 • Day 5 – Write a Resume that Gets You the Interview Challenge

🍓 Detail

 • Tution: free
 • Course Language: English
 • Created by  Lindsay Mustain
 • Foundation: Udemy

🍓 For more information:

https://www.udemy.com/course/howtowritearesume/

 

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=16555


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Vân Đoàn

ngocvan.ivolunteervn@gmail.com