Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Tìm Mục Đích Và Ý Nghĩa Trong Cuộc Sống: Sống Cho Những Gì Quan Trọng Nhất

⏰NO DEADLINE

[English caption below]

💡Giới thiệu chung: 

Trong khóa học này, bạn sẽ học cách khoa học, triết học và thực hành đóng vai trò như thế nào trong cả việc tìm ra mục đích của bạn và sống một cuộc đời có mục đích. Bạn sẽ được nghe các nhân vật lịch sử và cá nhân kể về hành trình của họ để tìm kiếm và sống một cuộc sống có mục đích, đồng thời sẽ hướng dẫn các bài tập khác nhau để giúp bạn tìm ra điều gì quan trọng nhất đối với bạn để bạn có thể sống có mục đích.

💡Điều kiện:

 • Thời gian kết thúc khóa học: Khoảng 09 tiếng (linh hoạt theo lịch cá nhân)
 • Miễn phí
 • Ngôn ngữ: English

💡Lợi ích của khóa học:

 • Hiểu rằng có mục đích sống cao đẹp là một yếu tố thiết yếu của con người.
 • Có thể tạo ra một mục đích cho cuộc sống của bạn
 • Áp dụng các phương pháp và kỹ năng cá nhân để thay đổi bản thân, trở thành và duy trì kết nối với mục đích của bạn mỗi ngày.

Xem thêm thông tin tại đây: https://bit.ly/357SM5a

——————————————————————————

💡About this Course:

Welcome to Finding Purpose and Meaning in Life: Living for What Matters Most!

In this course, you’ll learn how science, philosophy and practice all play a role in both finding your purpose and living a purposeful life. You will hear from historical figures and individuals about their journeys to finding and living a purposeful life, and will walk through different exercises to help you find out what matters most to you so you can live a purposeful life.

💡Requirement:

 • Flexible deadlines (Reset deadlines in accordance to your schedule.)
 • Free
 • Language: English

💡What you will learn:

 • Understand that having a strong purpose in life is an essential element of human well-being
 • Know how self-transcending purpose positively affects well-being
 • Create a purpose for your life
 • Apply personal approaches and skills to self-change and become and stay connected to your purpose every day

Apply in: https://bit.ly/357SM5a


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Thi Khanh Hang Tran

khanhhang.ivolunteer@gmail.com