Deadline: All year round

Khóa Học Tìm Hiểu Ngôn Ngữ Lập Trình Python: Các Nguyên Tắc Cơ Bản Và Lập Trình Thủ Tục

[English caption below]

Khóa học này bắt đầu từ đầu, bao gồm những điều cơ bản về cách một máy tính diễn giải các dòng mã; cách viết chương trình, đánh giá kết quả đầu ra của chúng và sửa lại mã; cách làm việc với các biến và các giá trị thay đổi; và cách sử dụng các toán tử toán học, boolean và quan hệ. Vào cuối khóa học này, bạn sẽ có thể viết các chương trình nhỏ bằng Python sử dụng các biến, toán tử toán học và toán tử logic.

?Kỹ năng đạt được sau khóa học:

 • Cách một máy tính xử lý mã lập trình
 • Chu trình ghi-chạy-gỡ lỗi của việc viết mã, chạy và sửa đổi nó dựa trên kết quả đầu ra.
 • Lập trình theo thủ tục hoặc cách viết các dòng mã tuần tự.
 • Các biến, loại và vai trò của chúng trong các chương trình phức tạp.
 • Toán tử toán học cho các phép toán số học, số mũ và hơn thế nữa.
 • Toán tử quan hệ để đánh giá giá trị tương đối hoặc thiết lập bộ thành viên.
 • Toán tử boolean để giải quyết các câu lệnh logic phức tạp.

❤️Thông tin chi tiết:

 • Hình thức: trực tuyến
 • Thời lượng: 5 tuần
 • Ngôn ngữ: tiếng Anh
 • Phụ đề: tiếng Anh
 • Nền tảng: Edx
?Đăng ký tại đây

———————-

This course starts from the beginning, covering the basics of how a computer interprets lines of code; how to write programs, evaluate their output, and revise the code itself; how to work with variables and their changing values; and how to use mathematical, boolean, and relational operators. By the end of this course, you’ll be able to write small programs in Python that use variables, mathematical operators, and logical operators.

?What you’ll learn:

 • How a computer processes programming code
 • The write-run-debug cycle of writing code, running it, and revising it based on its output.
 • Procedural programming, or how to write sequential lines of code.
 • Variables, their types, and their role in complex programs.
 • Mathematical operators for arithmetic operations, exponents, and more.
 • Relational operators for evaluating relative values or set membership.
 • Boolean operators for resolving complex logical statements.

❤️Information about this course:

 • 100% online
 • Duration: 5 weeks
 • Language: English
 • Subtitles: English
 • Platform: Edx
?Apply here
Các khóa học iVolunteer chia sẻ bao gồm 2 hình thức: miễn phí và trả phí. Các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành miễn phí - trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Để biết thêm chi tiết, bạn vui lòng truy cập tại link đính kèm trong bài đăng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm!

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=17062

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Tin công nghệ, điện thoại, máy tính, ô tô, phân khối lớn, xu hướng công nghệ cập nhật mới nhất
Kênh khám phá trải nghiệm của giới trẻ, thế giới du lịch - ALONGWALKER