Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Tìm Hiểu Mối Quan Hệ Giữa Ngôn Ngữ Và Văn Hóa

?NO DEADLINE

[English Caption Below]

 

☘️Giới thiệu:

Bạn có muốn khám phá mối quan hệ đa dạng giữa các ngôn ngữ và văn hóa?

Trong khóa học miễn phí này, bạn sẽ tìm hiểu về những lợi ích và thách thức khi những người từ các nền văn hóa khác nhau gặp nhau. Bạn sẽ xem xét vai trò của kỹ năng hòa nhập văn hóa tại nơi làm việc, suy nghĩ về việc sử dụng tiếng Anh trong ngữ cảnh quốc tế, và nắm được các kỹ năng đối với nghề nghiệp liên quan đến ngôn ngữ như biên dịch và phiên dịch.

☘️Bạn sẽ học được gì từ khóa học:

 • Giải thích những cuộc gặp gỡ giữa các nền văn hóa là gì và cách mọi người có thể học hỏi từ các nền văn hóa ấy
 • Thảo luận về cách nói tiếng anh như một ngôn ngữ quốc tế được nhận biết bởi người bản ngữ và người nói tiếng Anh nhưng không phải người bản ngữ
 • Minh họa cách phát triển ngôn ngữ và văn hóa của các nhóm ngành nghề khác nhau
 • Mô tả vai trò của năng lực liên văn hóa trong môi trường kinh doanh
 • Phác thảo các kỹ năng và bối cảnh liên quan đến nghề biên dịch và phiên dịch.

☘️Đối tượng của khóa học: Tất cả mọi người

☘️Yêu cầu: Thiết bị kết nối internet và niềm đam mê học hỏi ngôn ngữ và văn hóa

☘️Thông tin khóa học:

 • Hướng dẫn bởi: The Open University
 • Ngôn ngữ: tiếng Anh
 • Hình thức: trực tuyến
 • Học phí: miễn phí (LƯU Ý: Tại thời điểm Dương chia sẻ khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.)
 • Nền tảng: OpenLearn

☘️Đăng kí tại đây

 

 

☘️Introduction:

Do you want to explore the multiple relationships between languages and cultures?

In this free course you will learn about the benefits and challenges of meeting people from different cultures. You will look at the role of intercultural competence at the workplace, reflect on the use of English as lingua franca in international contexts, and get a flavour of the skills involved in language-related professions such as translation and interpreting.

☘️What you will learn:

 • Explain what intercultural encounters are and how people can learn from them
 • Discuss how the use of English as a lingua franca is perceived by native and non-native English speakers
 • Illustrate how different groups of people (e.g. professions) develop their own languages and cultures
 • Describe the role of intercultural competence in a business environment
 • Outline the skills and contexts involved in translating and interpreting professions.

☘️Who this course is for: everyone

☘️Requirement: device with internet connection and a passion on languages and cultures

☘️Course Information:

 • Instructor: The Open University
 • Language: English
 • Format: online
 • Tuition fees: free ( Note: at the time of sharing, this course is free. However, the platforms that provide the course can change to pay at any time without notice. Thank you for your interest.)
 • Platform: OpenLearn

☘️Apply in: Here

Các khóa học iVolunteer chia sẻ bao gồm 2 hình thức: miễn phí và trả phí. Các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành miễn phí - trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Để biết thêm chi tiết, bạn vui lòng truy cập tại link đính kèm trong bài đăng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm!

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=38036

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network


All the latest news in Vietnam