Deadline: All year round

[Online] Khoá Học Tiếng Anh Giao Tiếp Với Khách Du Lịch

Tiếng Anh là ngôn ngữ chính trong giao tiếp quốc tế và rất cần thiết cho những người làm việc trong ngành du lịch. Khóa học này giới thiệu những từ vựng tiếng Anh cần thiết để giao tiếp với khách du lịch. Chuyến tham quan có hướng dẫn viên có thể rất vui và hấp dẫn, đặc biệt nếu bạn có thể giao tiếp tốt bằng tiếng Anh. Vì vậy, hãy xem khóa học ngay hôm nay và bắt đầu cải thiện kỹ năng tiếng Anh của bạn ngay lập tức!

 

🌸  Trong khóa học này, bạn sẽ học: 

Kỹ năng tiếng Anh cần thiết để làm việc trong các văn phòng thông tin du lịch

 • Cách cung cấp chỉ đường
 • Cách làm hướng dẫn viên
 • Viết thông cáo báo chí
 • Tổ chức các chuyến tham quan

🌸  Thông tin:

 • Cung cấp bởi: Alison.com
 • Có giấy chứng nhận
 • Chi phí: Miễn phí
 • Thời gian: 1.5 – 3 giờ

🌸  Đối tượng: 

 • Nhân viên công ty du lịch
 • Sinh viên/ Người học ngành Du lịch

🌸  Bắt đầu ngay tại: alison.com

————————————-

English is the main language of international communication and is essential for people who work in the tourism industry. This course introduces the essential English vocabulary for speaking to tourists. a guided tour can be fun and engaging, especially if you can communicate well in English. So, check out the course today and start improving your English skills in no time!

 

🌸  In this course, you will learn:

The English skills needed to work in tourist information offices

 • How to provide directions
 • Understand guides
 • Write press releases
 • How to organize guided tours.

 

🌸  Information:

 • Provided by: Alison.com
 • Certificate: Yes
 • Price: Free
 • Time: 1.5 – 3 hours

🌸  This course is for: 

 • Travel agency staff
 • Students/ People are learning Tourism

 

🌸  Start now at: alison.com

 

Ngoc Minh Luong

ngocminh.ivolunteer@gmail.com

You may also like...