[ONLINE] Khóa Học Online Miễn Phí Về Marketing: Customer Insight – Định Hướng Phát Triển Sản Phẩm Mới

📌NO DEADLINE

Đây là khóa học đầu tiên trong chuỗi khóa học đào tạo chuyên sâu Customer Insight và Phát triển sản phẩm mới (CIPD). Học viên sẽ được tiếp cận với customer insight để khai phá và phát triển các cơ hội tiềm năng của một sản phẩm mới. Thông qua một hệ thống thống nhất với 5 học phần và dự án thực hành trực tiếp, học viên sẽ thu được những kiến thức và kĩ năng để truyền tải những ý tưởng từ việc thấu hiểu khách hàng vào việc cải tiến, nâng cấp các sản phẩm mới

📌THÔNG TIN KHÓA HỌC:

– Đơn vị cung cấp: Đại học Urrbana-Champaign

– Giảng viên: William Qualls – Cựu Giáo sư chuyên ngành Marketing

– Hình thức: 100% online

– Trình độ: Cơ bản

– Thời lượng: Khoảng 19h để hoàn thành khóa học

– Ngôn ngữ: Tiếng Anh

📌ĐĂNG KÍ: 

🌟 Nhanh tay tìm hiểu và đăng kí tại đây: https://www.coursera.org/learn/customer-insights-orientation?fbclid=IwAR2p5QHAF1uIrmhRNr40QGeERUwxhIuLG7PyJuLN6b2EKx6zP8qezQUIZJY

You may also like...