Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Nền Tảng Excel Miễn Phí Cho Người Mới Bắt Đầu

❗❗NO DEADLINE❗❗

[English Caption Below]

🌈 Khóa học nền tảng Excel dành cho những ai chưa hoặc mới biết đến các chức năng của Excel, cũng như những ai chỉ mới dùng Excel ở mức cơ bản nhưng mong muốn nâng cao kỹ năng. Bạn sẽ có thể tự tin điều khiển giao diện Excel trong vòng sáu tuần, từ các thao tác cơ bản đến các kỹ thuật nâng cao hơn, thành thạo các chức năng bảng tính cần thiết, thực hiện các phép tính và tạo các biểu đồ và đồ thị sáng tạo từ dữ liệu của bạn, đồng thời xây dựng năng khiếu phân tích dữ liệu rất quan trọng đối với doanh nghiệp.

🎈 BẠN SẼ TÌM HIỂU NHỮNG GÌ QUA KHÓA HỌC?

 • Các nguyên tắc cơ bản về Excel.
 • Nhập và chỉnh sửa dữ liệu bằng nhiều định dạng khác nhau.
 • Thực hiện tính toán bằng các công thức và hàm.
 • Cách định dạng và tối ưu hóa bảng tính.
 • Cách quản lý bảng tính bằng tính năng Lọc và Sắp xếp dữ liệu bảng.
 • Xem trước và in.
 • Trực quan hóa dữ liệu hiệu quả bằng cách sử dụng các biểu đồ cơ bản.

🎈 THÔNG TIN VỀ KHÓA HỌC

Ngày bắt đầu: 7/4/2021

 • Cung cấp bởi: ĐH British Columbia
 • Giảng viên: Ricardo R. Trujeque
 • Nền tảng: edX
 • Thời lượng: 6 tuần, 4-6 giờ/tuần
 • Level: Cơ bản
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Hình thức: Online, miễn phí

👉 ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC MIỄN PHÍ NGAY TẠI: https://www.edx.org/course/excel-for-everyone-core-foundations

——————————————————————————————-

Excel for Everyone: Core Foundations

🌈 The course is designed for those with little or no functional knowledge of Excel, as well as those who regularly use Excel at a basic level, but wish to enhance their skills. From basic operations to an introduction to more advanced techniques, within six weeks you’ll gain the confidence to navigate the Excel interface, master essential spreadsheet functions, perform calculations and produce creative charts and graphs from your data, while building an aptitude for data analysis that is critical to the success of any organization.

🎈 WHAT YOU’LL LEARN

 • Excel fundamentals.
 • Data entry and editing using various formats.
 • Performing calculations using formulas and functions.
 • How to format and optimize spreadsheets.
 • How to manage spreadsheets using Filter and sort table data capabilities.
 • Previewing and printing.
 • Effective data visualization using basic charts.

🎈 ABOUT THE COURSE

Start date: 7/4/2021

 • Offered by: the University of British Columbia
 • Professor: Ricardo R. Trujeque
 • Platform: edX
 • Syllabus: 6 weeks, 4-6 hours/week
 • Level: Introductory
 • Language: English
 • Online, free

🎈 ENROLMENT

👉 JOIN COURSE FOR FREE AT https://www.edx.org/course/excel-for-everyone-core-foundations

______________________________________________________________________________

 

Nga Thuy

bthuynga.ivolunteer@gmail.com

You may also like...