Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Về Mở Rộng Và Phát Triển Khả Năng Tư Duy

🎈NO DEADLINE

[English caption below]

🔥 Mô tả

Biểu đồ, sơ đồ tư duy, bảng số liệu, đồ thị, biểu đồ đường, biểu đồ lưu lượng, biểu đồ tuần tự, cây quyết định: tất cả đều có thể được sử dụng để định hình tư duy. Khóa học miễn phí này sẽ giới thiệu cho bạn nhiều kỹ năng tư duy khác nhau. Đặt và trả lời câu hỏi là trọng tâm của việc tư duy tốt. Các câu hỏi nảy sinh tự nhiên từ việc bạn muốn biết và tìm hiểu về mọi thứ và đó có thể là điểm khởi đầu cho một quá trình để thấu hiểu. 

🔥 Nội dung

 1. Giới thiệu
 2. Bài học
 • Tổng quan
 • Hiểu về tầm quan trong của kĩ năng tư duy
 • Các kiểu tư duy
 • Định hướng tư duy và quá trình phát triển
 • Những người khác
 • Các câu hỏi
 • Đưa ra cấu trúc cho tư duy
 • Phân tích, tranh luận và tư duy phản biện
 • Kết hợp lại
 • Tổng kết

🔥 Bạn sẽ nhận được gì từ khóa học?

 • Cảm thấy tự tin hơn trong học tập
 • Hiểu về việc cho điểm và cách để cải thiện chúng
 • Khắc phục các vấn đề về đọc và viết
 • Tận dụng tối đa các cơ hội mà giáo dục đại học mang lại để phát triển các kỹ năng 

🔥 Thông tin khóa học

 • Online 100%
 • Thời lượng: 6 tiếng 
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Học phí: Miễn phí (Lưu ý: Tại thời điểm Lan Anh chia sẻ khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.)
 • Nền tảng: OpenLearn

🎈 Chi tiết đăng ký ngay tại: https://bit.ly/38Z3Q6r

 —————————————————————

🔥 Introduction

Diagrams, mind-maps, tables, graphs, time lines, flow charts, sequence diagrams, decision trees: all can be used to organise thought. This free course, Extending and developing your thinking skills, will introduce you to a variety of thinking skills. Asking and answering questions is at the heart of high-quality thinking. Questions naturally arise from the desire to know and learn about things and may be the starting point for a journey of understanding.

🔥 Content

 1. Introduction
 2. Learning outcomes
 • Overview
 • Understanding the importance of thinking skills
 • Different kinds of thinking
 • A thinking disposition and the process of development
 • Other people
 • Questions
 • Giving structure to thinking
 • Analysis, argument and critical thinking
 • Putting it all together
 • Conclusion

🔥 What will you learn from this course?

 • Feel more confident about studying
 • Understand any grades received and how to improve them
 • Overcome problems with reading and writing
 • Make the most of the opportunities a higher education course provides for developing skills

🔥 Course information

 • Online 100%
 • Time:  6 hours study
 • Language: English
 • Tuition fees: Free (Note: at the time of sharing, this course is free. However, the platforms that provide the course can change to pay at any time without notice. Thank you for your interest.)
 • Platform: OpenLearn

🎈 Register now: https://bit.ly/38Z3Q6r

Tại thời điểm các CTV/ TNV chia sẻ, khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=39830

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network