Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Yếu Tố Để Trở Thành Freelancer

⏰ NO DEADLINE

📌 Thông tin khóa học: 

– Thời gian: 1 tiếng 50 phút

– Hình thức: 100% ONLINE

– Người hướng dẫn:  Nibras Hijazi

– Ngôn ngữ: Tiếng Anh

– Platform: Udemy

📌 Đối tượng: 

– Khóa học phù hợp với những bạn mong muốn tìm hiểu về công việc Freelancer và Upwork 

📌 Nội dung bài học: 

– Bài 1: Introduction of Freelancing World

– Bài 2: Freelancing Mystery

– Bài 3: Get started

– Bài 4: Working Diversity  

– Bài 5: Farewell 

📌 Mục đích của khóa học: 

– Tăng thu nhập cá nhân 

– Tạo độ uy tín của bản thân với khách hàng

– Xây dựng hình ảnh bản thân trên trị trường

– Tích lũy kỹ năng cần thiết trở thành freelancer 

📌 Thông tin chi tiết và đăng ký tại: https://bit.ly/36fUMcc

———————–

📌 About the course: 

 • Time: 1 hour 50 minutes
 • Method: 100% ONLINE
 • Instructor: Nibras Hijazi
 • Language: English
 • Platform: Udemy

📌 Who this course is for: This course is designed for those who don’t know anything about Freelancing and Upwork. How to find the job, write proposal and how to get the payment.

📌 Course content: 

 • Section 1: Introduction of Freelancing World
 • Section 2: Freelancing Mystery
 • Section 3: Get started
 • Section 4: Working Diversity
 • Section 5: Farewell

📌 Purposes of the course: 

 • Raise your personal revenue
 • Help you to carve out your credibility with new clients
 • Accumulate authority in the marketplace

📌 Enroll the course: https://www.udemy.com/course/becomeafreelancer/

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=26230


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews