Deadline: 30/07/2021

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Xác Suất (Introduction to Probability)

?Dealine: Open July 29, 2020 – July 30, 2021 ( English caption bellow)

?Mô tả về khóa học

Xác suất và thống kê giúp mang lại logic cho một thế giới đầy ngẫu nhiên và không chắc chắn. Khóa học này sẽ cung cấp cho bạn các công cụ cần thiết để hiểu dữ liệu, khoa học, triết học, kỹ thuật, kinh tế và tài chính.

Với các ví dụ khác nhau, từ kiểm tra y tế đến dự đoán thể thao, bạn sẽ có được nền tảng vững chắc để nghiên cứu suy luận thống kê, quy trình ngẫu nhiên, thuật toán ngẫu nhiên và các môn học khác cần xác suất.

? Chi tiết khóa học

  • Thời gian: 10 tuần
  • Ngôn ngữ học: Tiếng Anh
  • Nền tảng học: Edx
  • Người dạy: Joseph Blitzstein
  • Khóa học được tổ chức bởi: Harvard Faculty of Arts & Sciences

? Thông tin chi tiết tại: https://online-learning.harvard.edu/course/introduction-probability-edx?delta=1

—————————————————————————

?Course description

Probability and statistics help to bring logic to a world replete with randomness and uncertainty. This course will give you the tools needed to understand data, science, philosophy, engineering, economics, and finance.

With examples ranging from medical testing to sports prediction, you will gain a strong foundation for the study of statistical inference, stochastic processes, randomized algorithms, and other subjects where probability is needed.

?Detail

  • Duration: 10 weeks long
  • Course language : English
  • Platform: Edx
  • Instructor: Joseph Blitzstein
  • Offered by: Harvard Faculty of Arts & Sciences

? For more information: https://online-learning.harvard.edu/course/introduction-probability-edx?delta=1

Các khóa học iVolunteer chia sẻ bao gồm 2 hình thức: miễn phí và trả phí. Các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành miễn phí - trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Để biết thêm chi tiết, bạn vui lòng truy cập tại link đính kèm trong bài đăng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm!

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=10564

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network


All the latest news in Vietnam