Deadline: All year round

[Online] Khoá Học Miễn Phí Về Việc Đưa Ra Quyết Định Và Đối Mặt Với Khó Khăn Trong Tài Chính

NO DEADLINE

[English caption below]

Khóa học miễn phí này giới thiệu những ý tưởng cơ bản về xác suất, tập trung vào việc đối phó với sự không chắc chắn trong bối cảnh tài chính và khám phá các decision tree, một kỹ thuật ra quyết định mạnh mẽ, có thể giúp bạn đơn giản hóa và hình thành các quyết định kinh doanh. Khóa học cũng bao gồm các video giới thiệu các ý tưởng chính và hướng dẫn bạn qua nhiều ví dụ.

 • Decision tree: là một mô hình supervised learning, có thể được áp dụng vào cả hai bài toán classification và regression. Việc xây dựng một decision tree trên dữ liệu huấn luyện cho trước là việc đi xác định các câu hỏi và thứ tự của chúng. Một điểm đáng lưu ý của decision tree là nó có thể làm việc với các đặc trưng (trong các tài liệu về decision tree, các đặc trưng thường được gọi là thuộc tính – attribute) dạng categorical, thường là rời rạc và không có thứ tự

🔥  Thông tin: 

 • Cung cấp bởi: OpenLearn
 • Thời gian: 5 tiếng
 • Chi phí: Miễn phí

🔥  Sau khi học khóa học này, bạn sẽ có thể:

 • Đối phó với sự không chắc chắn cơ bản trong bối cảnh ra quyết định
 • Hiểu những ý tưởng cơ bản của xác suất
 • Tính toán các giá trị mong đợi
 • Sản xuất và phân tích các vấn đề thông qua mô hình decision tree.

🔥  Bắt đầu ngay tại: open.edu

Mong bạn sẽ thích khóa học này!

————————————————–

This free course introduces basic ideas of probability. It focuses on dealing with uncertainty in a financial context and explores decision trees, a powerful decision-making technique, which can help you to simplify and formulate business decisions. The course also includes videos that introduce the key ideas and guide you through numerous examples.

🔥  Information: 

 • Provided by: OpenLearn
 • Time: 5 hours
 • Price: Free

🔥  After studying this course, you should be able to:

 • Deal with basic uncertainty in a decision-making context
 • Understand the basic ideas of probability
 • Calculate expected values
 • Produce and analyze a decision tree.

🔥  Start now at: open.edu

Hope you enjoy the course!

 

Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Ngoc Minh Luong

ngocminh.ivolunteer@gmail.com

You may also like...