Deadline: All year round

[Online] Tôn Trọng Sự Khác Biệt Của Cá Nhân Trên Không Gian Mạng

NO DEADLINE.

[English caption below]

🍁🍁Thể hiện bản thân trên không gian mạng một cách an toàn đòi hỏi chúng ta phải có những cách giao tiếp phù hợp.Vậy làm thế nào để chúng ta có thể nắm bắt sự đa dạng của mọi người trong một thế giới “ảo”? 

Bạn sẽ được nghe từ Chloe Pierre, Lady Leshurr và Liv Little về cách tranh luận và đối thoại lành mạnh trên mạng và lý do tại sao lắng nghe những ý kiến khác biệt với bạn có ý nghĩa rất lớn.

Và liệu sự khác biệt về quan điểm có thể giúp chúng ta gần nhau hơn?

Với thông tin và hướng dẫn chi tiết từ các nhà giáo dục làm việc trong các lĩnh vực truyền thông xã hội, báo chí, nghiên cứu và hơn thế nữa, bạn sẽ xem xét ‘sự khác biệt’ của chúng ta thực sự có ý nghĩa và cần được tôn trọng như thế nào trên không gian mạng.Bạn sẽ xem xét khái niệm về các luồng ý kiến trên mạng xã hội và tìm hiểu chúng ảnh hưởng như thế nào tới các cuộc trò chuyện trước khi có đủ kinh nghiệm thực tế để tạo ra một nền tảng truyền thông xã hội nơi mà sự khác biệt về quan điểm luôn được khuyến khích và không có sự xuất hiện của các tin tức giả.

🌻Những chủ đề sẽ có trong khóa học:

📍Tuần 1: Tìm hiểu sự khác biệt trực tuyến là gì, chủ đề bao gồm thế nào là ‘khác biệt’, thế nào là ‘bình thường’, sự thiên vị trong giới công nghệ và cách để có các cuộc tranh luận và trao đổi trực tuyến ý nghĩa.

📍Tuần 2: Tầm quan trọng của việc giao tiếp đúng cách, cách chấp nhận sự khác biệt trong tình bạn và cách thể hiện bản thân an toàn trên mạng.

🌻Những gì bạn sẽ nhận được sau khóa học này:

 • Tự đánh giá sự đặc biệt của chính bạn và hiểu tầm quan trọng của sự khác biệt trực tuyến.
 • Xác định các hành động mà bạn có thể thực hiện để góp phần giải quyết vấn đề này.
 • Phát triển các kỹ năng thực tế về giao tiếp, hợp tác với người khác hiệu quả, tư duy phản biện và đưa ra những giải pháp sáng tạo.

🌻Khóa học này dành cho đối tượng nào:

 • Khóa học này chủ yếu được thiết kế cho những người từ 18 đến 25 tuổi quan tâm đến cách công nghệ có thể được sử dụng để giúp chúng ta tôn trọng sự khác biệt của mọi người trên không gian mạng.
 • Tuy nhiên, khóa học cũng sẽ hữu ích cho những ai quan tâm đến việc tạo ra những thay đổi xã hội tích cực thông qua công nghệ.

🌻Thông tin khóa học:

 • Hình thức học: Trực tuyến.
 • Lệ phí: Miễn phí.
 • Thời lượng: 2 tuần (2 giờ/tuần).
 • Truy cập không giới hạn vào khóa học này.
 • Nhà phát triển: Samsung.

Đăng ký học ngay bây giờ: https://www.futurelearn.com/courses/respecting-our-differences-online

====================================================

🍁🍁Expressing yourself safely online requires the right type of communication. So how can we embrace diversity online? 

Expressing yourself safely online requires the right type of communication. You’ll hear from Chloe Pierre, Lady Leshurr, and Liv Little on how to have healthy forms of debate and dialogue online and why that means listening to opinions that are different to yourself.

Can differences of opinion bring us closer together?

With fascinating insights and instruction from educators working in the fields of social media influencing, journalism, research and more, you’ll consider what our ‘differences’ really mean and how they should be respected online.

You’ll examine the concept of social media echo chambers and learn how they feed into our online conversations, before getting hands-on experience creating a social media platform that encourages differing ideas and dispels fake news.

🌻What topics will you cover?

📍Week 1: Find out what differences online look like, with topics including what is ‘different’, what is ‘normal’, bias in technology and how to have meaningful debates and conversations online.

📍Week 2: Learn how important the right communication is, how to embrace differences in friendships and express yourself safely online.

🌻What will you achieve?

 • Reflect on your own differences and understand the importance of diversity online.
 • Identify tangible actions that you can take to contribute to overcoming this problem.
 • Develop practical skills on how to communicate effectively, collaborate with others, think critically and formulate a creative solution.

🌻Details:

 • Course’s type: Online.
 • Totally free.
 • Duration: 2 weeks (2 hours/week).
 • Unlimited access to this course.
 • Developer: Samsung.

🌻Register now: 

https://www.futurelearn.com/courses/respecting-our-differences-online

 

Linh Hoàng

dieulinhhoang.ivolunteer@gmail.com

You may also like...