Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Vai Trò Của Lãnh Đạo Trong Một Team

NO DEADLINE

[English caption below]

🤝🤝🤝Ngày nay, thuật ngữ “đội” (nhóm) được sử dụng thường xuyên nhưng ý nghĩa của khái niệm này thường bị phớt lờ. Các tổ chức hiện đại thường dựa vào nỗ lực của chính các nhóm, tập hợp các nhóm với các thành viên sinh sống tại nhiều địa điểm khác nhau (thậm chí tại nhiều quốc gia khác nhau) để tập hợp các kỹ năng và nguồn lực cần thiết để tiến hành các nhiệm vụ.

📌Giới thiệu khóa học:

 • Những người lãnh đạo giỏi biết rằng để trở thành một người quản lý tốt sẽ cần rất nhiều yếu tố. Người giữ vai trò quản lý phải biết cách hợp tác linh hoạt với các cấp dưới của họ đến từ nhiều bộ phận khác nhau trong doanh nghiệp để góp phần thực hiện thành công dự án.
 • Khái niệm cộng tác đã phát triển trong thực tiễn tạo ra các nhóm gồm các cá nhân cụ thể với các kỹ năng bổ sung cho nhau, tập hợp lại vì một mục đích chung. Mục đích này có thể là hoàn thành một nhiệm vụ cụ thể hay giải quyết một vấn đề cụ thể, v.v.
 • Các nhà quản lý đóng vai trò quan trọng trong việc thiết lập mục tiêu và mục đích của nhóm cũng như đảm bảo rằng họ chọn đúng người. Vậy, một team thành công sẽ như thế nào? Ngay cả những team giỏi nhất cũng phải từng trải qua xung đột, điều này thực sự có thể là động lực hữu hiệu cho việc tạo ra những ý tưởng mới và lựa chọn để bàn bạc. Điều quan trọng để giữ cho tổ chức của bạn luôn “khỏe mạnh” là học cách tránh để xung đột trong công việc làm tổn hại đến các mối quan hệ cá nhân.

📌Bạn sẽ được học gì trong khóa học này:

 • Bài 1: Vai trò lãnh đạo.
 • Bài 2: Hoạt động theo nhóm (đội).
 • Bài 3: Cách quản lý nhóm (đội).

📌Sau khi hoàn thành thành công khóa học này, bạn sẽ có thể:

 • Giải thích và phân tích các yếu tố quan trọng của kỹ năng lãnh đạo, quyền lực và chính trị;
 • Thảo luận về các bước để phát triển và động lực của việc quản lý team;
 • Áp dụng các khái niệm này vào tình huống cụ thể;
 • Sử dụng những kỹ năng để giúp sắp xếp việc học và đánh giá sự tiến bộ của bản thân.

📌Tài liệu dùng trong khóa học:

 • Tài liệu học tập chính cho khóa học này là các bài báo, bài giảng và video.
 • Tất cả các tài liệu khóa học đều được truy cập miễn phí và có thể dễ dàng tìm thấy trong từng bài học của khóa học.

📌Thông tin khóa học:

 • Hình thức học: Trực tuyến.
 • Miễn phí hoàn toàn.
 • Thời lượng: 7 tiếng.
 • Nhận được giấy chứng nhận sau khi hoàn thành bài kiểm tra cuối kỳ.
 • Nhà cung cấp: Saylor Academy.

📎Đăng ký học tại đây: https://learn.saylor.org/course/view.php?id=395

=================================================

🤝🤝🤝The term “team” is used so frequently today that the meaning of this concept is often diluted. Modern organizations rely on the efforts of different kinds of teams and pull together teams with members scattered over multiple geographic locations (including multiple countries) to bring together the skills and competencies needed to address tasks.

📌Course’s introduction:

 • Good leaders know that being a good manager helps in getting a lot accomplished. Managers must collaborate with employees so people with different skills from different parts of a company can successfully contribute to projects. The concept of collaboration has evolved into the practice of creating teams with specific individuals with complementary skills who gather around a common purpose. This purpose might include accomplishing a specific task, addressing a particular problem, revising an internal company process, etc. 
 • Some key roles all managers have is to establish goals and purposes with a team and make sure they select the right team members. So, what does a successful team look like? Even the best teams experience conflict, which actually can be a productive force in generating new ideas and multiple options for consideration. The important thing for keeping your organization healthy is to learn to avoid letting professional conflict harm personal relationships. 

📌This course includes the following units:

 • Unit 1: Leadership
 • Unit 2: Teams
 • Unit 3: Team Management

📌Course Learning Outcomes:

 • Explain and analyze the key elements of leadership skills, power, and politics;
 • Discuss the stages of team development and the dynamics of managing teams;
 • Apply these concepts to a specific example.
 • Use those learning outcomes to help organize your studies and gauge your progress.

📌Course Materials:

 • The primary learning materials for this course are articles, lectures, and videos.
 • All course materials are free to access and can be found in each unit of the course.

📌Details:

 • Course’s type: Online.
 • Entirely free.
 • Duration: 7 hours.
 • Earn Course Completion Certificate after passing final exam.
 • Supplier: Saylor Academy.

📎Register here: https://learn.saylor.org/course/view.php?id=395

 

Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Linh Hoàng

dieulinhhoang.ivolunteer@gmail.com

You may also like...