Deadline: All year round

[Online] Khoá Học Miễn Phí Về Tự Tin Trong Đối Thoại, Phát Biểu

NO DEADLINE

[English caption below]

Khóa học này dành cho những người quan tâm đến việc trình bày, tạo bài thuyết trình hoặc cải thiện kỹ năng nói trước đám đông của họ cho trường học, cơ quan hoặc đơn giản là để giải trí và không yêu cầu bất kỳ kinh nghiệm trước đây về học chủ đề này.

Khóa học thực hành này sẽ cung cấp cho bạn những kỹ năng và kiến ​​thức cần thiết để tạo ra và mang đến những bài thuyết trình và bài phát biểu tự tin.

🌻  Thông tin: 

 • Cung cấp bởi: Open.edu
 • Thời gian: 12 tiếng
 • Học phí: Miễn phí
 • Trình độ: Giới thiệu

🌻  Vào cuối khóa học này, bạn sẽ có thể:

 • Hiểu các yếu tố chính để làm nên một bài thuyết trình thành công và thu hút
 • Thử nghiệm các cách để có một bắt đầu và kết thúc hấp dẫn
 • Liên kết các ý tưởng trong phần chính của bài thuyết trình để thu hút sự chú ý của khán giả
 • Xem xét các vấn đề như ngôn ngữ cơ thể, trình chiếu giọng nói và sự khác biệt giữa các nền văn hóa trong cách tiếp cận với thuyết trình bằng ngôn ngữ
 • Tạo nên một dàn bài và danh sách kiểm tra những ý tưởng cần thiết cho các bài thuyết trình hiệu quả.

🌻  Bắt đầu ngay tại: open.edu

Mong bạn sẽ thích khoá học này!

————————————————————-

This course is intended for those with an interest in presenting, creating presentations, or improving their public speaking skills – for school, work, or simply for fun – and does not require any previous experience of studying this subject.

This hands-on course will give you the skills and knowledge you need to create and deliver confident presentations and speeches.

🌻  Information: 

 • Provided by: Open.edu
 • Time: 12 hours
 • Price: Free
 • Level: Introductory

🌻  By the end of this course you should be able to:

 • Understand the key elements of a good presentation
 • Experiment with ways to start and end a presentation that makes an impact
 • Link ideas in the main part of a presentation that captures the audience’s attention
 • Consider issues such as body language, voice projection, and intercultural differences in approaches to oral presentations
 • Create and use a checklist for effective presentations.

🌻  Start now at: open.edu

Hope you will enjoy this course!

 

Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Ngoc Minh Luong

ngocminh.ivolunteer@gmail.com

You may also like...