Deadline: All year round

 [Online] Khóa Học Miễn Phí Về Tư Duy Thiết Kế

?NO DEADLINE

[English Caption Below]

?Giới thiệu

Để có thể trở thành một nhà thiết kế thực sự và có khả năg sáng tạo, xây dựng công cụ tuyệt vời, một khả năng phải có là kết hợp các quá trình sáng tạo trong suy nghĩ của mình. Điều này có thể được gọi là tư duy sáng tạo trong thiết kế.

Trong khóa học này, bạn sẽ tìm thấy sự kết hợp của các bài đọc đầy cảm hứng, hướng dẫn ‘cách thực hiện’ và các hoạt động thiết kế thực tế. Khóa học này sẽ cung cấp cho bạn các ví dụ về mỗi loại, thảo luận về “Thiết kế là gì”, chỉ cho bạn “Cách tạo bố cục” và giới thiệu cho bạn những kỹ thuật vẽ tuy đơn giản nhưng có hiệu quả cao bằng các hoạt động thực hành.

?Nội dung khóa học

 • Có nhận thức về cách tư duy thiết kế có thể được áp dụng trong nhiều bối cảnh.
 • Cách tạo dựng suy nghĩ sáng tạo về các vấn đề trong thiết kế
 • Bắt đầu một thái độ vui vẻ để hỗ trợ tư duy thiết kế
 • Phát triển khả năng hiểu biết về thị giác để giải thích các quyết định thiết kế
 • Sử dụng các công cụ máy tính và môi trường trực tuyến để hỗ trợ tư duy thiết kế.

?Chi tiết 

 • Tổ chức:  OpenLearn
 • Thời lượng: 8 giờ
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh (có phụ đề)

?Thông tin chi tiết và đăng ký tại:

https/design-thinking/

————————————————————

?Overview

To become a great home design and create / built-in tool, a ability that you must have is a combination of creation in your mind. This thing can be call is creative thinking.

In this course, you will find a mix of inspirational readings, ‘how to’ guides and practical design activities. This course will give you examples of each, discussing ‘What is design,’ showing you ‘How to make compositions’ and introducing you to a simple, but effective drawing technique by way of a hands-on activity.

?What you’ll learn

 • Have an awareness of how design thinking can be applied in a wide range of contexts.
 • Investigate and think creatively about design problems and opportunities
 • Initiate an attitude of playfulness to aid design thinking
 • Develop visual literacy and articulacy to explain design decisions
 • Use computing tools and online environments to aid design thinking.

?Detail

 • Institution: OpenLearn
 • Length: 8 hours
 • Language: English (with subtitle)

?Further information and register at:

https/design-thinking/

 

Các khóa học iVolunteer chia sẻ bao gồm 2 hình thức: miễn phí và trả phí. Các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành miễn phí - trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Để biết thêm chi tiết, bạn vui lòng truy cập tại link đính kèm trong bài đăng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm!

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=17470

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Tin công nghệ, điện thoại, máy tính, ô tô, phân khối lớn, xu hướng công nghệ cập nhật mới nhất
Kênh khám phá trải nghiệm của giới trẻ, thế giới du lịch - ALONGWALKER