Deadline: All year round

[ Online ] Khóa Học Miễn Phí Về Triết Học Từ Đại Học Edinburgh, Scotland (Có Chứng Chỉ)

Khóa học này sẽ giới thiệu cho bạn một số lĩnh vực nghiên cứu chính trong triết học đương đại. Mỗi học phần, một triết gia khác nhau sẽ nói chuyện với bạn về một số câu hỏi và vấn đề quan trọng nhất trong lĩnh vực chuyên môn của họ. Chúng ta sẽ bắt đầu bằng cách cố gắng hiểu triết học là gì – mục đích và phương pháp đặc trưng của triết học là gì và nó khác với các môn học khác như thế nào? Sau đó, chúng ta sẽ dành phần còn lại của khóa học để tìm hiểu tổng quan giới thiệu về một số lĩnh vực triết học khác nhau.

 

Nội dung khóa học:              

Các chủ đề bạn sẽ tìm hiểu sẽ bao gồm:

  • Nhận thức luận
  • Triết học về Tâm trí
  • Triết học Chính trị
  • Triết học đạo đức
  • Siêu hình học

 

Thông tin khóa học:          

– Cung cấp bởi trung tâm nghiên cứu Eidyn của Đại học Edinburgh,Scotland

– Thời gian: 9 tiếng

– Hình thức: 100% online

– Ngôn ngữ : Tiếng Anh ( phụ đề Tiếng Việt)

– Nhận chứng chỉ khi hoàn thành khóa học

 

📌Link đăng kí khóa học: https://www.coursera.org/learn/philosophy

—————————————————

🌟 General Introduction:

This course will introduce you to some of the main areas of research in contemporary philosophy. Each module a different philosopher will talk you through some of the most important questions and issues in their area of expertise. We’ll begin by trying to understand what philosophy is – what are its characteristic aims and methods, and how does it differ from other subjects? Then we’ll spend the rest of the course gaining an introductory overview of several different areas of philosophy.

 

Syllabus:

Topics you’ll learn about will include:

+ Epistemology

+ Philosophy of science

+Philosophy of Mind

+Political Philosophy

+Moral Philosophy

+Metaphysics

 

Course Information:

–          Offered by University of Edinburgh ( Scotland)

–          Time: 9 hours

–          100% online

–          Language: English ( Subtitle: Vietnamese)

–          Get a Certificate when you complete

 

📌Course link: https://www.coursera.org/learn/philosophy#instructors

#iVolunteer, #iVolunteervietnam, #freecourse, #philosoply, #universityofEdinburgh, #Scotland, #khoahoc. #mienphi, #coursera, #fututelearn

Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Thị Hường Hà

hathihuong.ivolunteer@gmail.com

You may also like...