Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Tiếng Tây Ban Nha Cho Người Mới Học

🎈NO DEADLINE

[English caption below]

🔥 Mô tả

Nếu bạn muốn học một ngôn ngữ mới cho công việc hoặc giải trí, khóa học miễn phí này sẽ giới thiệu đến bạn một trong những ngôn ngữ được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới – tiếng Tây Ban Nha. Cho dù đây là lần đầu tiên bạn học tiếng Tây Ban Nha hay bạn đã học được một số từ và cụm từ khi đi du lịch ở những nơi nói tiếng Tây Ban Nha, thì khóa học này đều dành cho bạn.

Khóa học này này mang đến cơ hội rất tốt để bạn có thể phát triển các kỹ năng cần thiết trong việc giao tiếp hiệu quả bằng tiếng Tây Ban Nha ở các ngữ cảnh trong đời sống thường ngày.

🔥 Nội dung

Tuần 1: Cách nói xin chào và tạm biệt

 1. Chào hỏi
 2. Các nguyên âm trong tiếng Tây Ban Nha
 3. Luyện tập phần nghe
 4. Cách phát âm của ‘h’
 5. Chào hỏi vào những thời điểm khác nhau trong ngày
 6. Nói tạm biệt
 7. Gõ các ký tự đặc biệt
 8. Quiz của tuần 1
 9. Tổng kết tuần 1
 10. Luyện tập quiz tuần 1

Tuần 2: Tên và phần giới thiệu

 1. Nói tên của bạn
 2. Dạng địa chỉ chính thức và không chính thức
 3. Thực hành động từ ser
 4. Hỏi và đặt tên với llamarse
 5. Giới thiệu mọi người với nhau
 6. Cung cấp thông tin về người mà bạn đang giới thiệu
 7. Giới thiệu những người bạn biết
 8. Ngữ điệu của câu hỏi
 9. Sổ ghi chép ngôn ngữ
 10. Quiz của tuần 2
 11. Tổng kết tuần 2
 12.  Luyện tập quiz tuần 2

🔥 Bạn sẽ nhận được gì từ khóa học?

 • Phát âm các nguyên âm và chữ cái ‘h’ trong tiếng Tây Ban Nha
 • Biết cách nhập các ký tự đặc biệt á é ñ ¿
 • Giới thiệu bằng cả hai cách diễn đạt trang trọng và thân mật
 • Chào hỏi vào những thời điểm khác nhau trong ngày
 • Nhận ra giá trị của việc có một cuốn sổ tay ngôn ngữ

🔥 Thông tin khóa học

 • Online 100%
 • Thời lượng: 8 tiếng
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Nền tảng: OpenLearn

🎈 Chi tiết đăng ký ngay tại: https://bit.ly/2Vgise6

—————————————————————

🔥 Introduction

If you want to learn a new language for work or for leisure, this free course will introduce you to one of the most widely spoken languages in the world – Spanish. Whether this is the first time that you are learning Spanish, or you have already picked up some words and phrases from travelling across the Spanish-speaking world, this course is for you.

This introduction offers the perfect opportunity to develop the skills needed to communicate effectively in Spanish in everyday contexts.

🔥 Content

Week 1: How to say hello and goodbye

 1.  Greetings
 2. Spanish vowels
 3. Listening practice
 4. Pronunciation of the letter ‘h’
 5. Greetings at different times of the day
 6. Saying goodbye
 7. Typing special characters
 8. This week’s quiz
 9. Summary of Week 1
 10. Week 1 practice quiz

Week 2: Names and introductions

 1. Saying your name
 2. Formal and informal form of address
 3. Practising the verb ser
 4. Asking and giving names with llamarse
 5. Introducing people to each other
 6. Giving information about people you are introducing
 7. Introducing people you know
 8. The intonation of questions
 9. Language notebook
 10. This week’s quiz
 11. Summary of Week 2
 12. Week 2 practice quiz

🔥 What will you learn from this course?

 • Pronounce vowel sounds and the letter ‘h’ in Spanish
 • Understand how to type the special characters á é ñ ¿
 • Make introductions using both formal and informal expressions
 • Greet people at different times of the day
 • Recognise the value of keeping a language notebook

🔥 Course information

 • Online 100%
 • Time:  8 hours
 • Language: English
 • Platform: OpenLearn

🎈 Register now: https://bit.ly/2Vgise6

 

Tại thời điểm các CTV/ TNV chia sẻ, khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=29556

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Asia's Tech News Daily Auto Daily, Car News Latest breaking 24h news around the world Latest breaking 24h news around the world - Page 2 Latest breaking 24h news around the world - Page 3


Anh Lan

tranthilananh.ivolunteer@gmail.com