Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Tìm Hiểu Khái Niệm Cơ Bản Về Phân Tích Nội Dung

🎯NO DEADLINE  

☀️[English caption below]  

💥Mô tả 

Khóa học này bao gồm các chủ đề về phân tích nội dung (Content Analysis) và chiến lược nội dung (Content Strategy). Những chủ đề này có ý nghĩa lớn trong ngành tiếp thị ngày nay vì Nội dung là phần trung tâm của mọi chiến dịch tiếp thị – có thể là trực tuyến hoặc ngoại tuyến.

Không có ý kiến ​​thứ hai về quan điểm rằng nội dung cần được kiểm tra tỉ mỉ trong khi sử dụng nó cho các dự án tiếp thị. Khóa học này sẽ giúp bạn hiểu về Phân tích nội dung có thể  giúp bạn tiến hành nghiên cứu nội dung và cung cấp kiến ​​thức, thông tin chi tiết mới, trình bày các sự kiện và hướng dẫn thực tế cho các hành động cần thiết trong tương lai cho quá trình tạo và quản lý nội dung.

Khóa học này đề cập sâu hơn đến chủ đề chiến lược nội dung lập kế hoạch, xuất bản và quản trị nội dung hữu ích, có thể sử dụng trong tất cả các phương tiện. Chiến lược nội dung được thực hiện vì nó cho phép sử dụng tất cả các nguồn nội dung mà thương hiệu có tại thời điểm đó.

Cần đánh giá liên tục việc sử dụng tài nguyên và hiệu suất để kiểm tra xem chiến lược nội dung của bạn có đạt được mục tiêu hay không. Các bài giảng của khóa học này sẽ giúp bạn có hiểu biết cơ bản về phân tích nội dung và xây dựng chiến lược nội dung tối ưu cho thương hiệu của bạn.

💥Thông tin chi tiết

  • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
  • Học phí: Miễn phí
  • Thời lượng: 40phút
  • Chuyên gia: Girijan Raghavan

💥Đối tượng

  • Dành cho những người muốn học phân tích nội dung

💥Đăng kí tại đây: https://bit.ly/3lfP9U0

————————————————————— 

✨Description: 

This course covers the topics of Content Analysis and Content Strategy.

These topics have great significance in the marketing industry today because Content is now the central part of every marketing campaign – be it be online or offline.

There is no second opinion on the view that content needs to be minutely examined while using it for marketing ventures. This course will make you understand Content Analysis which helps in conducting a research of your content and provide knowledge, new insights, a representation of facts and a practical guide to future action required for your content creation and management process.

This course further covers the topic of content strategy which plans the creation, publication, and governance of useful, usable content — in all mediums. A Content Strategy is made as it enables the use of all resources of content which a brand has at that point of time.

Continuous evaluation of use of resources and performance is required to check if your content strategy is hitting your targets. The lectures of this course will help you have a basic understanding of content analysis and evolve an optimal content strategy for your brand.

✨Details: 

  • Language: English
  • Length: 40 minutes
  • Price: Free
  • Expert: Girijan Raghavan

✨Who this course for?

  • Students who would like to learn content analysis

✨Apply here: https://bit.ly/3lfP9U0

 

Tại thời điểm các CTV/ TNV chia sẻ, khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=29577

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Asia's Tech News Daily Auto Daily, Car News Latest breaking 24h news around the world Latest breaking 24h news around the world - Page 2 Latest breaking 24h news around the world - Page 3


Hoài An Phạm

hoaian.ivolunteer@gmail.com