Deadline: All year round

[Online] Khoá Học Miễn Phí Về Thành Thạo Microsoft Excel Và Google Sheets: Khoá Học 2 Trong 1

⏰ NO DEADLINE

[English caption below]

Ding dong Ding dong.. Đoán xem hôm nay iVolunteer sẽ đem đến món quà đặc biệt nào đây? Khoá học về Excel và Google Sheets hôm nay chắc chắn sẽ giúp bạn có thể nắm vững và thông thạo kỹ năng Excel và Google Docs: 2 công cụ hiệu quả được sử dụng nhiều nhất trên thế giới và trở thành dân chuyên nghiệp với khoá học 2 trong 1 này.

🌟 Miêu tả khoá học:

Chào mừng đến với khoá học toàn diện làm thế nào để Thông thạo Microsoft Excel: Tạo và chỉnh sửa bảng tính

R Tutor là nhóm các chuyên gia đào tạo vêc ứng dụng phần mềm mà sẽ giải thích các thông tin phức tạp ở dạng đơn giản nhất với nhiều ví dụ đơn giản có liên quan.

Tìm hiểu 2 công cụ hiệu quả và quyền lực nhất hiện nay. Học cả hai khoá học sẽ giúp bạn làm việc năng suất và hiệu quả hơn cùng một lúc. Khoá học đôi này sẽ rất hữu ích cho việc đổi từ bộ Office khác, như MS Office.

Ứng dụng bảng tính Excel sẽ cho phép bạn tạo, quan sát, chỉnh sửa và chia sẻ tài liệu với người khác nhanh và dễ dàng hơn. Tạo bảng tính, phân tích dữ liệu, biểu đồ, ngân sách và nhiều hơn thế nữa trong khi bạn xem và chỉnh sửa sổ làm việc được đính kèm trong email. Chỉnh sửa tài liệu hay phân tích dữ liệu, kế toán, tài chính hoặc nhiều lĩnh vực khác một cách tự tin hơn. Khi đang làm việc, dữ liệu và office sẽ di chuyển với bạn. Tạo biểu đồ, chạy phân tích dữ liệu và chú thích tài liệu từ điện thoại ở bất cứ lúc nào. Tạo công thức và bảng tính, xem lại biểu đồ và bắt đầu ngân sách khi làm việc. Tạo ra công thức, chỉnh sửa tài liệu, quản lý ngân sách và thiết kế bảng tích với Microsoft Excel ngay hôm nay. Khoá học bao gồm nhiều khía cạnh của Excel

🔥 Yêu cầu: Không yêu cầu kiến thức về ứng dụng Microsoft và Google tools từ trước

👥  Đối tượng:

 • Học sinh cấp 3, sinh viên cao đẳng và đại học
 • Các chuyên gia và nhân viên đang muốn tăng hiệu suất công việc
 • Mọi người mà liên quan đến các công cụ văn phòng trong công việc hằng ngày

👩🏻‍💻 Bạn sẽ học được gì sau khi tham gia khóa học?

 • Học những kiến thức căn bản của việc tạo ra bảng tính trong Excel.
 • Nhập dữ liệu, công thức, định dạng và in sổ làm việc
 • Tạo biểu đồ, dùng kiểu và mẫu, quản lý định dạng trang tính nâng cao
 • Tạo bảng, nhập, điều chỉnh và phân tích dữ liệu; tạo và nâng cao PivotTables
 • Tạo, chỉnh sửa, chia sẻ và in tài liệu với Google Sheets *
 • Tìm hiểu sâu hơn về Google Sheets
 • Chuyển đổi Google Workplace từ bộ Office khác, như Microsoft Office

☘️  Thông tin khoá học:

 • Nền tảng: Udemy
 • Thời lượng: 2 tiếng
 • Giáo viên: R Tutor
 • Ngôn ngữ: English

👉🏻 Ghi danh ngay hôm nay: https://www.udemy.com/course/master-microsoft-excel-google-sheets-2-courses-in-1/

=============================================================

Master Google Docs & Microsoft Word: The world’s most-used productivity tools. Be a pro with 2 in 1 course.

🌟 Description:

Welcome to the comprehensive course on Master Microsoft Excel: Create and edit spreadsheets.

R Tutor is a team of software applications training professionals who explain complex information in the simplest form with relevant examples.

Learn the two most powerful productivity tools available today. Learning both the courses will make you super productive and efficient at the same time. This dual course is greatly helpful for converting from another office suite such as MS Office

The Excel spreadsheet app lets you create, view, edit, and share your files with others quickly and easily. Create spreadsheets, data analyses, charts, budgets, and more while you view and edit workbooks attached to email messages. Edit documents for data analysis, accounting, finance, or any other fields with confidence. When on the go, your data and office move with you. Create charts, run data analysis and annotate your documents from your phone at any time. Create formulas and spreadsheets, review your charts or start a budget on the go. Create formulas, edit documents, manage budgets, and design spreadsheets with Microsoft Excel today. This course covers every aspect of Microsoft Excel.

🔥  Requirements: No prior knowledge of Microsoft applications or Google tools is required.

👥  Who this course is for:

 • Students of high school, college, and university.
 • Professionals and employees looking increase their productivity.
 • Everyone who is involved with office tools in their everyday work.

 👩🏻‍💻 What you’ll learn:

 • Learn the basics of creating spreadsheets in Excel. Enter data, formulas, format and print workbooks.
 • Create charts, use styles and templates, manage advanced worksheet formatting.
 • Create tables; import, modify and analyze data; create and enhance PivotTables.
 • Create, edit, share, and print documents with Google Sheets.
 • Get to know Google Sheets in more depth.
 • Converting to Google Workspace from another office suite such as Microsoft Office.

☘️  About the course:

 • Foundation: Udemy
 • Length: 2 hours
 • Instructor: R Tutor
 • Language: English

👉🏻 Enroll now: https://www.udemy.com/course/master-microsoft-excel-google-sheets-2-courses-in-1/

 


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Linh Mai

thaolinh.ivolunteer@gmail.com