Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Tác Động Của Biến Đổi Khí Hậu

🎯NO DEADLINE  

☀️[English caption below]  

💥Mô tả 

Trong khóa học này, các bạn sẽ được khám phá khoa học cơ bản về biến đổi khí hậu và trình bày các công cụ giảng dạy về biến đổi khí hậu theo cách tích cực, hấp dẫn và có sự tham gia của mọi người. Khóa học cũng giới thiệu một số các vấn đề về đạo đức và xã hội xung quanh biến đổi khí hậu.

Khóa học này sẽ sử dụng các video, giáo án và trò chơi trực tuyến phát triển bởi sáng kiến  IDB’s “Rise-up: Education Against Climate Change” (Giáo dục chống lại biến đổi khí hậu). Mục đích là để hỗ trợ trong việc phát động giáo dục về biến đổi khí hậu và các hành động nhằm giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu trong cộng đồng trường học.

💥Thông tin chi tiết

 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Học phí: Miễn phí
 • Tổ chức: IDBx
 • Nền tảng: edX
 • Chủ đề: Giáo dục & Đào tạo Giáo viên

💥Bạn sẽ học gì trong khóa học?

 • Khoa học cơ bản đằng sau biến đổi khí hậu
 • Các vấn đề về xã hội và đạo đức đằng sau biến đổi khí hậu
 • Hậu quả chủ yếu của biến đổi khí hậu với nước, năng lượng, môi trường, đất và sức khỏe của con người.
 • Những điều mà mỗi cá nhân, trường học, cộng đồng cần làm để sống bền vững và khỏe mạnh hơn
 • Cách sử dụng trò chơi, tranh biện, thí nghiệm, báo chí và các công cụ khác để ủng hộ và nâng cao bài giảng.

💥Đăng kí tại đây: https://bit.ly/3ezQDnI

————————————————————— 

✨Description: 

This course explores the basic science behind climate change and presents the tools to teach it in a positive, engaging and participatory way. The course also introduces some of the ethical and social issues around climate change.

This course makes use of videos, lesson plans and online games developed by the IDB’s “Rise-Up: Education Against Climate Change” initiative. The aim is to assist you in the launch of climate change education and actions to mitigate and adapt to climate change in your school community.

✨Details: 

 • Language: English
 • Institution: IDBx
 • Platform: edX
 • Price: Free
 • Subject: Education & Teacher Training

✨Who you’ll learn?

 • Basic science behind climate change
 • Main social and ethical issues behind climate change
 • Main consequences of climate change to water, energy, environment, soil and our health
 • What we can do individually, as a school and as a community to live a more sustainable and healthy life
 • How to use games, debates, experiments, theater, newspapers and other tools to support and enhance learning

✨Apply here: https://bit.ly/3ezQDnI

 

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=27467


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Hoài An Phạm

hoaian.ivolunteer@gmail.com