Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Sử Dụng Email Trong Mạng Lưới Quan Hệ Của Đại Học Washington

DEADLINE: No Deadline

[English is below]

?  Thông tin khóa học

 • Thời gian: 4 tuần
 • 3-5 ngày / tuần
 • Học phí: Miễn phí
 • Đại học: Washington
 • Chủ đề: Ngôn ngữ
 • Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Anh

? Chi tiết khóa học

Cải thiện kĩ năng viết nói riêng và học cách viết emails một cách hiệu quả gồm chủ đề từng phần, lời chào và lời chúc cuối thư. Học viên sẽ tự tin hơn khi họ giao tiếp trong việc kinh doanh, gửi tin nhắn, mở rộng mạng lưới xã hội của bản thân và tìm kiếm những công việc liên quan đến Tiếng Anh.

Viết một cách hiệu quả là một kĩ năng rất quan trọng trong công việc, đặc biệt là cho các mối quan hệ và cách viết này hầu như là dưới dạng email.

Trong quá học này, học viên sẽ được học về tầm quan trọng của ngôn từ và các cách viết email hiệu quả, cách bắt đầu từng phần chủ đề chính. Thêm vào đó là cách viết tin nhắn cho những đối tượng khác nhau trong các trường hợp lịch sự hoặc trực tiếp. Đồng thời, học viên còn được học cách lựa chọn từ ngữ giúp cho họ nhận được đánh giá cao thông qua tin nhắn của họ. Ngoài ra, còn được luyện tập viết email cho những người trong mạng lưới công việc của họ.

? Những kiến thức được học: 

 • Cách tạo và sử dụng email, bao gồm: phần lời chúc, lý do viết, cấu trúc bức thư và lời chúc cuối thư.
 •  Sử dụng thái độ và tính lịch sự phù hợp trong email của bạn.
 •  Sử dụng email để hẹn gặp một đối tác.
 • Cách viết một follow-up email.

? Tóm tắt khóa học:

Khóa học kéo dài 4 tuần và bao gồm:

? Tuần 1: Các dòng chủ đề và lời mở đầu

Học viên sẽ được học các phần nhỏ của mục chủ đề chính, lời chào đầu thư và biết cách tránh những lỗi sai hay gặp. Đồng thời còn học cách sử dụng lời chào như là ” Thân gửi ”, ”Kính gửi” và khi nào thì sử dụng câu chủ đề hoặc tên riêng.

? Tuần 2: Thái độ, khi nào thì viết thư một cách lịch sự hoặc trực tiếp.

Trong tuần 2, học viên sẽ được giới thiệu về các thái độ phù hợp trong từng hoàn cảnh. Từ ngữ có thể dùng và cách dùng chúng để làm cho bức thư trang trọng hơn hoặc là ít trực tiếp hơn. Học viên cần phải lựa chọn một cách chính xác dựa trên hoàn cảnh viết thư.

? Tuần 3: Mở đầu và kết thúc một cách hiệu quả.

Dòng đầu tiên và dòng cuối cùng là vô cùng quan trọng đối với sự thành công của mỗi bức thư. Chúng tôi sẽ chỉ cho bạn làm thế nào để mở đầu và kết thúc một cách tốt nhất bằng việc cung cấp cho bạn những ngôn từ hữu ích với từng phần. Chúng ta cũng sẽ luyện tập để sử dụng ngôn ngữ một cách hiệu quả để đạt được mục đích.

? Viết follow-up email.

Trong tuần cuối cùng của khóa học, bạn sẽ được tìm hiểu về sự đặc biệt về ngôn ngữ được sử dụng trong một follow-up email. Đó là một bước vô cùng quan trọng để giúp cho mạng lưới quan hệ của bạn trở nên lớn hơn. Hơn nữa, học viên còn được luyện tập tự viết email và được nhận xét và góp ý từ những học viên khác.

Link đăng kí: https://www.edx.org/course/using-email-for-networking-in-english

——————————————————————————————

?Information

 • Length: 4 Weeks
 • Effort: 3–5 hours per week
 • Price: FREE
 • Institution: Washington
 • Subject: Language
 • Language: English

?Details

Improve your writing skills. Write effective emails including great subject lines, greetings, and closings. You’ll be more confident as you communicate for business, send messages, expand your network, and search for jobs in English.

Effective writing is an important business skill, especially for networking, and most communication takes place using email.

In this course, you’ll learnimportant vocabulary and strategies for writing effective emails, starting with the subject line. You’ll learn how to write messages for different audiences and understand when tobe formal or direct.You’llalso learn how your choice of words can change the way people view your message.You’ll practice writing emails to follow up with people in your network.

? What you’ll learn

 • Create and use email messages, including greetings, body of message, format, and closing
 • Use appropriate tone and formality in your emails
 • Use email to invite a person in your network to meet with you
 • Write follow-up email.

? Syllabus

? Week 1: Subject Lines & Openings
This week you’ll learn the parts of an effective subject line and know what common mistakes to avoid. You’ll also know how to using greetings like “Dear” and when to use titles or first names.

? Week 2: Tone –  When to be Formal or Direct
This week introduces the idea of tone. The words you use and the way you say it make your writing more or less formal and more or less direct. You need to make choices about these things depending on who you are writing to.

? Week 3: Effective Beginnings and Endings
The first and last lines of an email are super important to success. We’ll point out how to write good openings and closings and provide useful vocabulary for these parts. We’ll also practice the language of making arrangements to meet.

? Week 4: Writing Follow Up Emails
In the final week of the course, you’ll lookspecifically at the language of following up. This is an important step in making your network bigger.You’ll practice writing your own email and get feedback from your fellow classmates.

Apply in: https://www.edx.org/course/using-email-for-networking-in-english

Các khóa học iVolunteer chia sẻ bao gồm 2 hình thức: miễn phí và trả phí. Các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành miễn phí - trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Để biết thêm chi tiết, bạn vui lòng truy cập tại link đính kèm trong bài đăng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm!

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=7148

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network


All the latest news in Vietnam