Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Sử Dụng Động Từ Và Phrasal Verbs Tiếng Anh Trong Ngôn Ngữ Hàng Ngày

📆 NO DEADLINE

[English caption below]

📌 GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Bạn đã bao giờ gặp vấn đề với việc chẳng hiểu gì về các động từ trong tiếng Anh, chúng nói về cái gì hoặc làm thế nào để sử dụng? Làm thế nào để sử dụng động từ trong ngôn ngữ hàng ngày? Làm thế nào để sử dụng các phrasal verbs? Nếu có, vậy khóa học này được tạo ra dành cho bạn! Hãy đăng ký ngay để nâng cao trình độ tiếng Anh và tham gia vào đội Thám hiểm Ngôn ngữ!

📌 THÔNG TIN KHÓA HỌC

 • Nền tảng: Udemy
 • Bao gồm: 21 bài giảng
 • Thời gian: 1 tiếng 40 phút
 • Giảng viên: Adrian Nantchev
 • Ngôn ngữ: tiếng Anh
 • 100% Online

📌 BẠN SẼ ĐƯỢC HỌC

 • Một số động từ chỉ có thể đi với một gerund hoặc infinitive, thường dùng để mô tả mong muốn, kế hoạch hoặc cảm xúc.
 • Sử dụng “to” khi nói về kế hoạch hoặc mong muốn.
 • Một số phrasal verbs không thể tách rời.
 • Nói đúng ngữ pháp và phát âm chuẩn
 • Cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh bằng cách luyện nghe người bản xứ.
 • Cách suy nghĩ bằng tiếng Anh.
 • Rút kinh nghiệm từ những sai lầm thường mắc.

📌 ĐĂNG KÍ

https://bit.ly/3z1yYgP

_________________________________

📌 DESCRIPTION

Have you ever had problem where you don’t understand verbs at all, what they are about or how to use them? Or perhaps, how to use verbs in everyday language? Or, how to use Phrasal verbs? Then, this course was made for you! Enroll now if you want to take your English to the next level and to join the team of Explorers!

📌 WHAT YOU’LL LEARN

 • Some verbs can only go with a gerund or infinitive, the verbs that can go with either often describes wishes, plans or feelings.
 • We use “to” when talking about plans or wishes.
 • Some phrasal verbs cannot be separated.
 • Start speaking with correct grammar and pronunciation
 • Improve your English listening skills by listening to a native speaker.
 • How to think in English.
 • Learn from common mistakes.

📌 ABOUT THIS COURSE

 • Offered by Udemy
 • Content: 21 lectures
 • Duration: 1 hour 40 minutes
 • Instructor: Adrian Nantchev
 • Language: English
 • 100% Online

📌 ENROLLMENT

https://bit.ly/3z1yYgP

 

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=26786


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Cẩm Uyên Nguyễn

camuyen.ivolunteer@gmail.com