Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Sáng Tạo Nội Dung Kỹ Thuật Số Từ Đại Học Washington

🔥 NO DEADLINE

[English Caption Below]

🎉 NỘI DUNG KHÓA HỌC: 

✔️Bạn muốn tìm hiểu cách tạo ra một sản phẩm kỹ thuật số thực sự sẵn sàng cho thế giới? Và nó có thể được phát hành ở nhiều thị trường và cho các ngôn ngữ khác nhau mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với mã của nó?

✔️ Đây là khóa học dành cho bạn! Nó cho bạn thấy mọi thứ mà một nhà phát triển hoặc PM cần biết để ghi nhớ khi làm việc trên phần mềm hoặc các trang web sẽ được tiêu thụ trên các thị trường khác nhau.

✔️ Khóa học này là phần giới thiệu về quốc tế hóa, quá trình phát triển cốt lõi của một sản phẩm kỹ thuật số có các tính năng và thiết kế không chỉ dựa trên một ngôn ngữ hoặc ngôn ngữ duy nhất. Bạn sẽ học cách phục vụ cho các hệ thống chữ viết khác nhau, các định dạng khu vực và thậm chí cả định hướng của các chữ viết như tiếng Ả Rập.

✔️Bạn cũng sẽ tìm hiểu về các yêu cầu thiết kế xung quanh khả năng bản địa hóa cần được đáp ứng trước khi bạn có thể bắt đầu dịch sản phẩm của mình sang các ngôn ngữ khác.

✔️ Và bạn sẽ có cái nhìn thoáng qua về những thách thức trong việc tạo ra các sản phẩm không gây khó chịu cho thị trường nước ngoài vì chúng không nhạy cảm về mặt văn hóa hoặc chính trị.

🎉 BẠN SẼ HỌC ĐƯỢC TỪ KHÓA HỌC NÀY:

– Vai trò và trách nhiệm của dự án trong quá trình quốc tế hóa

– Các mô hình phát triển nội dung

– Khái niệm cơ bản về mã hóa văn bản, thực hiện các định dạng khu vực và định hướng

– Hiểu biết về sự nhạy cảm văn hóa và những cân nhắc về địa chính trị

– Nguyên tắc về khả năng bản địa hóa

– Đảm bảo chất lượng cho quốc tế hóa

🎉 THÔNG TIN KHÓA HỌC: 

– Trực tuyến 100%

– Thời gian: 4 tuần, 2–5 giờ mỗi tuần

– Tổ chức: Đại học Washington

– Chủ đề: Khoa học máy tính

– Giáo viên hướng dẫn: Pavel Soukenik, Jorge Russo dos Santos, Agustín Da Fieno Delucchi

– Ngôn ngữ: tiếng anh

– Kịch bản: tiếng Anh

– Nền tảng: edX

🔥 Đăng ký tham giá khóa học tại: https://bit.ly/3BoM9u9

———————————————————————————-

🎉 COURSE CONTENT:

✔️ Want to learn how to create a digital product that is truly ready for the world? One that can be released in many markets and for different languages without any alterations to its code?

✔️ This is the course for you! It shows you everything a developer or PM needs to know to keep in mind when working on software or websites that will be consumed across different markets.

✔️ This course is an introduction to internationalization, the process of developing the core of a digital product whose features and design are not solely based on a single language or locale.

✔️ You will learn how to cater for different writing systems, regional formats and even directionality of scripts like the Arabic one. You will also learn about design requirements around localizability that need to be met before you can even start with translating your product into other languages.

✔️ And you will get a glimpse at the challenges of creating products that don’t offend foreign markets because they are culturally or politically insensitive.

🎉 WHAT WILL YOU LEARN:  

– Project roles and responsibilities in internationalization

– Content development models

– Basics of text encoding, implementation of regional formats and directionality

– Understanding of cultural sensitivity and geopolitical considerations

– Principles of localizability

– Quality assurance for internationalization

🎉 COURSE INFORMATION: 

  • Online 100%
  • Time: 4 weeks, 2–5 hours per week
  • Institution: University of Washington
  • Subject: Computer Science
  • Instructors: Pavel Soukenik, Jorge Russo dos Santos, Agustín Da Fieno Delucchi
  • Language: English
  • Scripts: English
  • Platform: edX

🔥 Link course: https://bit.ly/3BoM9u9 

 

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=26374


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Hà Anh Nguyễn

haanh.ivolunteer@gmail.com