Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Ra Quyết Định Trong Kế Toán

📌NO DEADLINE 

[English caption below]

🔥Thông qua khóa học này, bạn sẽ bắt đầu tìm câu trả lời cho 2 “câu hỏi lớn” của kế toán: “Tôi có gì?” và “Tôi đã làm như thế nào theo thời gian?” Bằng cách học thiết kế hai báo cáo tài chính quan trọng – bảng cân đối kế toán và báo cáo thu nhập, bạn sẽ tìm ra được câu trả lời. 

🔥Sau khi nâng cao kiến thức về kế toán và báo cáo tài chính, bạn sẽ hiểu hơn về các thành phần riêng lẻ của hoạt động kinh doanh, chẳng hạn như bán hàng hoặc hàng tồn kho. 

📌Thông tin khóa học: 

 • Tài trợ: Đại học Michigan 
 • Chi phí: Miễn phí 
 • Nền tảng: Coursera
 • Hình thức: Trực tuyến
 • Giảng viên: Greg Miller  
 • Ngôn ngữ: tiếng Anh (có phụ đề tiếng Việt) 
 • Thời gian hoàn thành: 29 tiếng 

📌NO DEADLINE

📌Thông tin chi tiết và đăng ký tại: https://www.coursera.org/learn/accounting 

—————————————————————————————————————————

[Online] Accounting For Decision Making 

📌NO DEADLINE

🔥Through this course, you will start by addressing the two “big questions” of accounting: “What do I have?” and “How did I do over time?” You will see how the two key financial statements – the balance sheet and the income statement – are designed to answer these questions and then move on to consider how individual transactions aggregate to make up these financial statements.

🔥After developing a broad understanding of accounting and financial statements, you will begin to develop a more nuanced understanding of individual components of doing business, such as making a sale or building inventory. 

📌Course’s overview: 

 • Offered by: University of Michigan 
 • Tuition: Free
 • Platform: Coursera 
 • Instructor: Greg Miller 
 • Language: English (with subtitles) 
 • 29 hours to complete
 • 100% online 

📌NO DEADLINE

📌Register now: https://www.coursera.org/learn/accounting 


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews