Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Quyền Sở Hữu Doanh Nghiệp

🍀 No Dealine

[English below caption]

🍀Mô tả về khóa học

Trong loạt bài ngắn này, bạn sẽ tìm hiểu những điều cơ bản về những thứ như bạn cần bao nhiêu tiền để bắt đầu kinh doanh, nơi bạn có thể nhận được tài chính, hình thức pháp lý bạn muốn doanh nghiệp của mình thực hiện, các giấy phép và giấy phép cần thiết, những gì bạn nên biết về thuế và cách bắt đầu tiếp thị doanh nghiệp của mình.

🍀 Chi tiết khóa học

🌺 Học phí: miễn phí

🌺Ngôn ngữ học: Tiếng Anh

🌺Người dạy:   America’s Small Business Development Center at West Texas A&M University

🍀 Nội dung khóa học: 9 phần, 10 bài giảng.

🌺 Sự bắt đầu.

🌺 Chuẩn bị cho thành công.

🌺 Tài trợ.

🌺 Các hình thức kinh doanh hợp pháp.

🌺 Thuế và giấy phép.

🌺 Tiếp thị.

🌺 Hoạt động.

🌺 Bước cuối cùng.

🌺 Bạn đã hoàn thành.

🍀 Thông tin chi tiết tại: https://www.udemy.com/course/introduction-to-business-ownership/

——————————————————————————

🍀 Course description

In this short series you’ll learn the basics about things such as how much money you’ll need to start your business, where you can potentially get financing, what legal form you want your business to take, the necessary licenses and permits, what you should know about taxes, and how to get started marketing your business.

🍀 Detail

🌺Tution: free

🌺Course Language: English

🌺Created by America’s Small Business Development Center at West Texas A&M University

🍀 Course content: 9 sections, 10 lectures.

🌺 The beginning

🌺 Preparing for Success

🌺 Financing

🌺 Legal Forms of Business

🌺 Taxes, licenses

🌺 Marketing

🌺 Operations

🌺 Last step

🌺 You’re finished

🍀 For more information: https://www.udemy.com/course/introduction-to-business-ownership/

 

Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Vân Đoàn

ngocvan.ivolunteervn@gmail.com

You may also like...