Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Quyền Sở Hữu Doanh Nghiệp

🍀 No Dealine

[English below caption]

🍀Mô tả về khóa học

Trong loạt bài ngắn này, bạn sẽ tìm hiểu những điều cơ bản về những thứ như bạn cần bao nhiêu tiền để bắt đầu kinh doanh, nơi bạn có thể nhận được tài chính, hình thức pháp lý bạn muốn doanh nghiệp của mình thực hiện, các giấy phép và giấy phép cần thiết, những gì bạn nên biết về thuế và cách bắt đầu tiếp thị doanh nghiệp của mình.

🍀 Chi tiết khóa học

🌺 Học phí: miễn phí

🌺Ngôn ngữ học: Tiếng Anh

🌺Người dạy:   America’s Small Business Development Center at West Texas A&M University

🍀 Nội dung khóa học: 9 phần, 10 bài giảng.

🌺 Sự bắt đầu.

🌺 Chuẩn bị cho thành công.

🌺 Tài trợ.

🌺 Các hình thức kinh doanh hợp pháp.

🌺 Thuế và giấy phép.

🌺 Tiếp thị.

🌺 Hoạt động.

🌺 Bước cuối cùng.

🌺 Bạn đã hoàn thành.

🍀 Thông tin chi tiết tại: https://www.udemy.com/course/introduction-to-business-ownership/

——————————————————————————

🍀 Course description

In this short series you’ll learn the basics about things such as how much money you’ll need to start your business, where you can potentially get financing, what legal form you want your business to take, the necessary licenses and permits, what you should know about taxes, and how to get started marketing your business.

🍀 Detail

🌺Tution: free

🌺Course Language: English

🌺Created by America’s Small Business Development Center at West Texas A&M University

🍀 Course content: 9 sections, 10 lectures.

🌺 The beginning

🌺 Preparing for Success

🌺 Financing

🌺 Legal Forms of Business

🌺 Taxes, licenses

🌺 Marketing

🌺 Operations

🌺 Last step

🌺 You’re finished

🍀 For more information: https://www.udemy.com/course/introduction-to-business-ownership/

 

Tại thời điểm các CTV/ TNV chia sẻ, khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=14402

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Asia's Tech News Daily Auto Daily, Car News Latest breaking 24h news around the world Latest breaking 24h news around the world - Page 2 Latest breaking 24h news around the world - Page 3


Vân Đoàn

ngocvan.ivolunteervn@gmail.com