Deadline: All year round

[Online] Khoá Học Miễn Phí Quản Lý Công Ty Thời Trang Cao Cấp

No Deadline

[Online] Khoá Học Miễn Phí Quản Lý Công Ty Thời Trang Cao Cấp

[English Caption Below]

💡 Nội dung khoá học :

Tìm hiểu cách hoạt động của các công ty thời trang và xa xỉ cũng như hiểu rõ về thương hiệu, sản phẩm, chiến lược bán lẻ và truyền thông của họ.  Du lịch qua các mô hình kinh doanh, sự phát triển quốc tế và các danh mục sản phẩm với các chuyên gia có ảnh hưởng trong ngành.

Áp dụng phương pháp nghiên cứu điển hình, khóa học trình bày chiến lược quản lý thương hiệu trong các công ty thời trang và xa xỉ như một hành động cân bằng: truyền thống so với đổi mới, chuyên môn so với thử nghiệm, bình thường so với phong cách;  để tăng giá trị thương hiệu bằng cách nuôi dưỡng di sản thương hiệu, đồng thời luôn tươi mới, phù hợp và đương đại trên thị trường toàn cầu.

Các chủ đề như tác động của các kênh bán lẻ mới, các kênh truyền thông mới, và các xu hướng kinh doanh mới đối với thương hiệu và các thị trường mới nổi sẽ được thảo luận trong khóa học.

💡Bạn sẽ học được :

-Quản lý chiến lược

– Mô hình kinh doanh

– Hàng hóa đắt tiền

– Quản lý thương hiệu

💡Thông tin khoá học :

-Nền tảng : Coursera

-Hướng dẫn bởi: Erica Corbellini and Stefania Saviolo

-Thời lượng : 12 giờ

-Ngôn ngữ : Tiếng Anh

-Hình thức : Online 100%

💡 Thông tin chi tiết và đăng kí :

https://bit.ly/2PJCdbq

 

——————————————————————

🌿Content:

Learn how fashion and luxury companies work and understand their brands, products, retail, and communication strategies. Travel through business models, international development, and product categories with industry influent experts.

Adopting a case-study approach, the course presents strategic brand management in luxury and fashion companies as a balancing act: tradition vs. innovation, expertise vs. experimentation, casual vs. stylish; in order to increase the brand value by nurturing the brand heritage and at the same time staying fresh, relevant, and contemporary in the global marketplace.

Topics such as the impact of new retail channels, new media channels, and new business declinations for the brand and emerging markets will be discussed in the course.

🌿What you will learn : 

-Strategic Management

-Business Model

-Luxury Goods

-Brand Management

🌿About this course:

-Offered by Coursera

-Instructor : Erica Corbellini and Stefania Saviolo

-Time : 12 hours

-Language: English

-100% online

🌿For more information and sign up : 

https://bit.ly/2PJCdbq

 

Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Bảo Anh Trần Vũ

baoanh.ivolunteervn@gmail.com

You may also like...