Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Quốc Tế Hóa: Sáng Tạo Nội Dung Số Cho Thế Giới

🎈NO DEADLINE

[English caption below]

🔥Mô tả

Liệu mong muốn tìm tòi để tạo ra những sản phẩm kỹ thuật số là sự chuẩn bị sẵn sàng cho thế giới? Một sản phẩm có thể phát hành ở nhiều thị trường và dành cho các ngôn ngữ khác nhau mà không có sự thay đổi giữa các phiên bản? Vậy thì đây chính là khóa học dành cho bạn. Nó sẽ cho bạn biết tất tần tật những điều mà một nhà phát triển hoặc các nhà quản lý dự án cần biết khi làm việc trên phần mềm hay websites mà được sử dụng ở nhiều thị trường khác nhau.

Khóa học này giới thiệu về sự quốc tế hóa, quá trình phát triển yếu tố cốt lõi trong sản phẩm kỹ thuật số, trong đo những đặc điểm và thiết kế của nó sẽ không phụ thuộc vào mỗi một ngôn ngữ hay địa điểm nào. Bạn sẽ biết được làm sao để cung cấp các sản phẩm cho các hệ thống chữ viết khác nhau, các dạng thức mang tính khu vực và thậm chí là sự định hướng cho hệ thống chữ viết như tiếng Ả Rập.  Bạn cũng sẽ biết được những yêu cầu về thiết kế cần được đáp ứng xoay quanh vấn đề bản địa hóa trước khi bắt đầu phiên dịch sản phẩm của bạn sang ngôn ngữ khác. Bạn sẽ có cái nhìn thoáng qua về những thách thức để tạo ra những sản phẩm không xúc phạm đến văn hóa hay chính trị ở các thị trường nước ngoài.

Khóa học sẽ cho biết những việc cần làm để đảm bảo cho người dùng có sự trải nghiệm tốt nhất trên thị trường quốc tế, thậm chí trước cả khi sản phẩm có được phiên bản dành cho từng thị trường cụ thể.

🔥 Bạn sẽ nhận được gì từ khóa học?

 • Biết được những vai trò và trách nhiệm của dự án trong việc quốc tế hóa
 • Những mô hình mẫu về phát triển nội dung
 • Hiểu được sự nhạy cảm về văn hóa và những cân nhắc về địa chính trị
 • Những vấn đề cơ bản về mã hóa văn hóa, hoàn thành các dạng thức và định hướng mang tính khu vực.
 • Nguyên tắc của quá trình địa phương hóa
 • Đảm bảo chất lượng quốc tế hóa

🔥 Thông tin khóa học

 • Online 100%
 • Thời lượng: 4 tuần, 2-5 giờ mỗi tuần
 • Cung cấp bởi : Đại học Washington
 • Chủ đề: Khoa học máy tính
 • Giảng viên: Pavel Soukenik, Jorge Russo dos Santos, Agustín Da Fieno Delucchi
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Phụ đề: Tiếng Anh
 • Nền tảng: edX

🎈 Chi tiết đăng ký ngay tại: https://bit.ly/2UI19lX

—————————————————————

🔥Introduction

Want to learn how to create a digital product that is truly ready for the world? One that can be released in many markets and for different languages without any alterations to its code? This is the course for you! It shows you everything a developer or PM needs to know to keep in mind when working on software or websites that will be consumed across different markets.

This course is an introduction to internationalization, the process of developing the core of a digital product whose features and design are not solely based on a single language or locale. You will learn how to cater for different writing systems, regional formats and even directionality of scripts like the Arabic one. You will also learn about design requirements around localizability that need to be met before you can even start with translating your product into other languages. And you will get a glimpse at the challenges of creating products that don’t offend foreign markets because they are culturally or politically insensitive.

This course will show what needs to be done to ensure the best user experience in international markets even before localizing.

🔥What will you learn from this course?

 • Project roles and responsibilities in internationalization
 • Content development models
 • Basics of text encoding, implementation of regional formats and directionality
 • Understanding of cultural sensitivity and geopolitical considerations
 • Principles of localizability
 • Quality assurance for internationalization

🔥Course information

 • Online 100%
 • Time: 4 weeks, 2–5 hours per week
 • Institution: University of Washington
 • Subject: Computer Science
 • Instructors: Pavel Soukenik, Jorge Russo dos Santos, Agustín Da Fieno Delucchi
 • Language: English
 • Scripts: English
 • Platform: edX

🎈 Register now: https://bit.ly/2UI19lX

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=24678


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Anh Lan

tranthilananh.ivolunteer@gmail.com