Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn phí Về Quản Lý Tài Chính Cho Người Mới Bắt Đầu

⏰NO DEADLINE

[English caption below]

Khóa học này giới thiệu về tài chính quản lý, các công cụ tài chính, định giá chứng khoán, rủi ro, tỷ suất hoàn vốn và đầu tư dài hạn. Nó giúp cho người học hiểu được khái niệm về quyết định tài chính trong môi trường kinh doanh cạnh tranh như hiện nay. Format của khóa học này là sử dụng slide thuyết trình với tổng thời lượng là khoảng 90 phút. Cùng với khóa học này, bạn sẽ hiểu hơn về cách các doanh nghiệp hành động trong từng thời điểm, giá trị của cổ phần trên thị trường tài chính và cách để tối đa hóa lợi nhuận.

✨Đối tượng của khóa học:

 • Bất cứ ai muốn học về quản lý tài chính

✨Tổng quan khóa học:

 • Giới thiệu về tài chính quản lý
 • Các công cụ tài chính
 • Định giá chứng khoán
 • Rủi ro và tỷ suất hoàn vốn
 • Quyết định đầu tư dài hạn

✨Những gì bạn sẽ học được từ khóa học:

 • Người học sẽ có thể hiểu hơn về hoạt động của thị trường tài chính

✨Yêu cầu:

 • Đã tìm hiểu qua về tài chính

✨Thông tin khóa học:

 • Người hướng dẫn: Đại học Bina Nusantara
 • Hình thức: 100% online
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Thời lượng: 90 phút
 • Đánh giá: 4.3/5
 • Học phí: Miễn phí

🔥ĐĂNG KÝ TẠI: https://bit.ly/3yPzYEu  

——————————————————————————————————————-

This course introduces Managerial Finance, Financial Tools, Valuation of Securities, Risk and the Required Rate of Return and Long Term Investment Decision. It gives students concepts of financial decision in competitive business environment. Content format is using presentation slide, with total duration of materials are about 90 minute. By studied this course, students will understand about firm action and share value in financial market, and know how to maximize shareholders wealth.  

✨Who is this course for:

 • Student who want to learn about financial management

✨Course content: 

 • Introduction to Managerial Finance
 • Financial Tools
 • Valuation of Securities
 • Risk and the Required Rate of Return
 • Long-term Investment Decisions

✨What you’ll learn:

 • Students will understand about firm action and share value in financial market, and know how to maximize shareholders wealth.

✨Requirements: 

 • Know the basics of finance

✨Course information:

 • Instructor: Bina Nusantara University
 • Format: 100% online
 • Language: English
 • Length: 90 minutes
 • Rating: 4.3/5
 • Tuition fees: Free

🔥APPLY IN: https://bit.ly/3yPzYEu 

 

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=26910


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Duong Nguyen

thuyduongn.ivolunteer@gmail.com