Deadline: 10/10/2021

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Quản Lý Chiến Lược Thương Hiệu

🌟 DEADLINE: 10/10/2021 🌟

[English Caption Below]

Đến với khóa học này, bạn sẽ học cách áp dụng các khái niệm về quảng cáo và tiếp thị vào việc xây dựng thương hiệu. Đồng thời xem xét các chủ đề và các chiến lược khác nhau liên quan đến việc xây dựng, đo lường và quản lý một thương hiệu, bao gồm các đánh giá trực tiếp và gián tiếp về giá trị thương hiệu, cấu trúc kiến ​​thức thương hiệu mong muốn, lựa chọn các yếu tố thương hiệu, phát triển các chương trình tiếp thị hỗ trợ và quản lý thương hiệu theo thời gian.

🌟 Bạn học được những gì qua khóa học?

 • Cách xác định và thiết lập định vị và giá trị thương hiệu
 • Cách lập kế hoạch và thực hiện các chương trình tiếp thị thương hiệu
 • Cách đánh giá hệ thống quản lý tài sản thương hiệu
 • Cách thiết kế chiến lược duy trì sự cộng hưởng thương hiệu hiện tại

🌟 Giáo trình khóa học

 • Giới thiệu về quản trị thương hiệu
 • Mô hình xây dựng thương hiệu CBBE (Customer Based Brand Equity)
 •  Cộng hưởng thương hiệu
 • Yếu tố cấu thành thương hiệu
 • Chuỗi giá trị thương hiệu
 • Thiết kế các chương trình tiếp thị xây dựng thương hiệu
 • Thiết kế và thực hiện các chiến lược xây dựng thương hiệu
 • Mở rộng thương hiệu
 • Quản lý thương hiệu theo thời gian
 • Quản lý thương hiệu qua ranh giới địa lý và phân khúc thị trường

🌟 Thông tin về khóa học

 • Cung cấp bởi: Curtin University và edX (CurtinX)
 • Người hướng dẫn: Ian Phau
 • Nền tảng: edX
 • Thời lượng: 12 tuần, 8-10 giờ/tuần
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Hình thức: Online, miễn phí

🌟 ĐĂNG KÝ TẠI: https://www.edx.org/course/strategic-brand-management

————————————————————————————

Strategic Brand Management

In this course, you will learn how to apply the concepts of advertising and marketing to branding. We will examine topics and various strategies related to building, measuring, and managing a brand, including direct and indirect measures of brand equity, structures of desired brand knowledge, choice of brand elements, development of supporting marketing programs, and management of brands over time.

🌟 What you’ll learn

 • How to identify and establish brand positioning and values
 • How to plan and implement brand marketing programs
 • How to evaluate a brand equity management system
 • How to design strategies that retain existing brand resonance

🌟 Syllabus

 • Introduction to brand management
 • Customer-based brand equity (CBBE)
 • Brand resonance
 • Brand elements
 • Brand value chain
 • Designing brand building marketing programs
 • Designing and implementing brand architecture strategies
 • Brand extensions
 • Managing brands over time
 • Managing brands over geographic boundaries and market segments

🌟 About the course

 • Offered by: Curtin University and edX (CurtinX)
 • Professor: Ian Phau
 • Platform: edX
 • Syllabus: 12 weeks, 8-10 hours/week
 • Language: English
 • Online, free

🌟 ENROLMENT: https://www.edx.org/course/strategic-brand-management

 

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=26172


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Nga Thúy

bthuynga.ivolunteer@gmail.com