Deadline: All year round

[Online] Khoá Học Miễn Phí Về Phương Pháp Quản Trị Rủi Ro Từ Đại Học Adelaide (Australia)

📍 NO DEADLINE

[English caption below] 

💥 Quản trị rủi ro là 1 quá trình sử dụng các phương pháp nhận diện, đánh giá và phân tích những rủi ro tiềm ẩn trong một tổ chức hoặc dự án. Quá trình này cho phép bạn đưa ra những phương hướng giải quyết vấn đề hiệu quả hơn.

💥 Trong khoá học về Quản trị rủi ro này, bạn sẽ được tiếp cận những nền tảng của phương pháp quản trị rủi ro cũng như cách thức áp dụng quá trình này vào một dự án thực. Quản trị rủi ro là một quá trình tính toán và bạn sẽ được học cách thức áp dụng những phần quan trọng để tối đa hoá cơ hội cũng như tối thiểu hoá tác động tiêu cực đến mục tiêu trong dự án của bạn.

📍 Thông tin khoá học:

 • Cung cấp bởi: Đại học Adelaide
 • Giảng viên: Các giảng viên tại Đại học Adelaide.
 • Thời lượng: 15 tiếng
 • Hình thức: Online
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

☘️ Khi tham dự khoá học bạn sẽ có được các kỹ năng như:

 • Cách thức quá trình quản trị rủi ro vận hành trong các tình huống cụ thể.
 • Dùng tình huống để phân tích, đánh giá và xem xét rủi ro.
 • Ứng dụng các phương hướng giải quyết vấn đề.
 • Thiết kế và xây dựng kế hoạch chuyên sâu nhằm báo cáo và truyền đạt rủi ro đến nhiều thành phần trong dự án.
 • Sử dụng các phần mềm quản lý và đánh giá quá trình quản trị rủi ro

⭐️ Thông tin chi tiết và đăng ký khoá học tại đây: https://bit.ly/30cLsCI

—————

[Online] Risk Management For Projects

💥 Risk management is a process used for the identification, assessment and analysis of potential risks to an organization or project. This process enables you to develop the most appropriate risk response.

💥 In the Risk Management for Projects course, you will learn the fundamentals of risk management, as well as how to apply a risk management process in a project-based setting. Risk management is an iterative process and you will learn how adopting key procedures can help you maximize opportunities and minimize negative impact on your project objectives.

📍 About this course:

 • Offered by: Adelaide University
 • Instructors: Adelaide University’s Professors
 • Duration: 15 hours
 • Language: English
 • 100% Online

☘️ You will gain skills:

 • How the risk management process works as part of a compliance framework
 • Use of frameworks to identify, assess and analyse risks in a business context
 • Application of appropriate risk responses
 • Design and integration strategies for reporting and communicating risks to various stakeholders
 • Use of a monitor and review process, and application of risk management as an iterative process

⭐️ For more information and enrollment: https://bit.ly/30cLsCI  

Anh Phu Nguyen Ngoc

anhphu.ivolunteer@gmail.com

You may also like...