[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Phát Âm Tiếng Anh

📌NO DEADLINE

🔥Khóa học này dành cho các bạn đã có nền tảng tiếng Anh căn bản và mong muốn phát âm chuẩn như người bản xứ

🔥Khóa học sẽ giúp bạn học cách phát âm những từ vựng phức tạp đồng thời cải thiện kỹ năng nghe. Sau khi hoàn thành, bạn sẽ tự tin hơn về kỹ năng phát âm cũng như thông thạo cách sử dụng từ mới nhờ các ví dụ khóa học cung cấp.

📌Thông tin khóa học 

  • Tài trợ: School of Knowledge 
  • Chi phí: Miễn phí
  • Nền tảng: Udemy
  • Hình thức: trực tuyến
  • Cấp độ: trung cấp 
  • Ngôn ngữ: tiếng Anh 
  • Thời gian hoàn thành: 41 phút
  • Lộ trình khóa học bao gồm 6 phần (không tính mục giới thiệu) 

📌NO DEADLINE

📌Thông tin chi tiết và đăng ký tại: 

https://www.udemy.com/course/hardest-words-to-pronounce-in-english/

You may also like...