Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Phân Tích Con Người

NO DEADLINE

[English Caption Below]

💥Giới thiệu khóa học:

Khi định hướng phát triển nguồn nhân lực ngày càng được cụ thể hóa, các chuyên gia nhân sự cần có cái nhìn nghiêm túc về nguồn nhân lực (tức con người nhân sự) của họ. Với lý do đó, ta nhận thấy việc tập trung vào khai thác, phân tích con người, tận dụng nguồn dữ liệu của con người để hình thành nên những chiến lược quan trọng về nhân sự từ thu hút ứng viên, giữ chân và đồng hành cùng tài năng nhân sự.

Phân tích con người là một cách tiếp cận theo hướng dữ liệu hóa để quản lý nhân lực trong công việc. Trong khóa học mới này, bạn sẽ tìm hiểu những kỹ thuật hiện đại trong việc tuyển dụng được sử dụng trong các công ty lớn. Bạn sẽ nắm bắt được cách và khi nào thì dữ liệu cứng được dùng để đưa ra những quyết định nhỏ về việc tuyển dụng và phát triển tài năng nhân sự. Khóa học này được thiết kế để giúp bạn phát triển triển thêm trong sự nghiệp của riêng bạn.

💥Kỹ năng bạn sẽ đạt được sau khóa học:

 • Quản lý tài năng nhân sự
 • Phân tích
 • Hợp tác
 • Quản lý hiệu quả công việc

💥Thông tin về khóa học:

 • Hình thức: 100% online
 • Đối tượng: Dành cho người mới bắt đầu
 • Ngôn ngữ học: tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Việt, tiếng Tây Ban Nha
 • Thời lượng hoàn thành: 9 giờ
 • Người hướng dẫn: Acde Massey, Martine Haas & Matthew Bidwell
 • Có tính phí

💥Thông tin chi tiết: https://www.coursera.org/learn/wharton-people-analytics

___________________________________

💥Course introduction:

As human resource development orientation is increasingly concretized, human resource professionals need to take a serious look at their human resources (i.e. human resources). For that reason, we realize that focusing on exploiting and analyzing people, taking advantage of human data sources to form important HR strategies from attracting candidates, retaining and partnering with employees. together with human resources.

People Analytics is a data-driven approach to human resource management at work. In this new course, you will learn modern recruiting techniques used in large companies. You’ll learn how and when hard data is used to make small decisions about hiring and talent development. This course is designed to help you further develop in your own career.

💥Skills you will gain after the course:

 • Human Resource Management
 • Analysis Co-operate
 • Work efficiency management

💥Course information:

 • Format: 100% online
 • Audience: For beginners
 • Linguistics: English, French, Vietnamese, Spanish
 • Completion time: 9 hours
 • Instructors: Acde Massey, Martine Haas & Matthew Bidwell

💥Details: https://www.coursera.org/learn/wharton-people-analytics

 

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=27616


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Phuơng Thu

thuphuongg.ivolunteer@gmail.com