Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Những Điều Cần Thiết Trong Văn Hóa Kinh Doanh Ở Trung Quốc

🔥 NO DEADLINE

[English caption below]

🔥 Mô tả

Các giao dịch kinh doanh với người Trung Quốc đang ngày càng nhiều lên. Do đó, càng nhiều các tổ chức và doanh nhân nhận ra được sự cần thiết của việc tôn trọng những quy tắc xã giao của người Trung Quốc (ví dụ như đưa danh thiếp bằng cả hai tay) hay những việc nên làm và không nên làm ( ví dụ như không mở quà trước mặt chủ nhà) để có những cuộc gặp thành công. Vậy điều gì là cần thiết để hiểu rộng hơn về bối cảnh văn hóa và những giá trị Trung Quốc, từ đó thấm nhuần bối cảnh kinh doanh ở Trung Quốc và kéo dài được mối quan hệ trong kinh doanh.

Khóa học được thiết kế nhằm giới thiệu những giá trị và tín ngưỡng văn hóa trung quốc, nhấn mạnh những thách thức tiềm tàng, cùng những câu chuyện và những nhận xét của những người phương Tây đang sinh sống và làm việc ở Trung Quốc. Đây là một phần giới thiệu rất bổ ích để tiến hành hoạt động kinh doanh với Trung Quốc.

🔥 Bạn sẽ nhận được gì sau khóa học?

– Hiểu rõ hơn về khái niệm văn hóa

– Tự tin thảo luận những vấn về chuẩn mực văn hóa và những hiểu lầm do định kến về một nền văn hóa cụ thể

– Thừa nhận những chỉ dẫn mang tính quyết định về khả năng giao lưu văn hóa

– Hiểu được tầm quan trọng của gia đình và làm thế nào để chuyển nó vào trong mô hình kinh doanh

– Đề cao tầm quan trọng của việc nói được một ít tiếng Trung

– Nói lời chào trong tiếng Trung

 🔥 Thông tin khóa học

– Hình thức: online 100%

– Thời lượng: 6 tiếng

– Ngôn ngữ: tiếng Anh

– Nền tảng: OpenLearn

🔥 Chi tiết đăng kí ngay tại: https://bit.ly/3wQYm8d

——————————————————————–

🔥 Introduction

Business dealings with China are on the increase. As a result, more and more organisations and business people are realising the need of doing more than just adhering to the rules of Chinese etiquette (such as presenting business cards with both hands) or the ‘dos and don’ts’ (such not opening gifts in front of your hosts) to have successful business meetings. What is needed is the understanding of the much broader context of Chinese culture and values that permeate Chinese business contexts so as to engage in enduring business relationships.

This short course is designed to introduce some core Chinese cultural beliefs and values, highlight some potential challenges and bring in stories and reflections from Westerners who have lived and worked in China. A perfect introduction to doing business with China.

🔥 What will you learn from this course

– Understand better the concept of culture

– Confidently discuss the issue of cultural norms and misunderstandings caused by stereotypes of a particular culture

– Recognise the key indicators of intercultural competence

– Understand the importance of family and how that translates in business settings

– Appreciate the importance of speaking a little Chinese

– Say some greetings in Chinese.

🔥 Course information

– Online 100%

– Time: 6 hours study

– Language: English

– Offered by: OpenLearn

🔥 Register now: https://bit.ly/3wQYm8d

 

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=22775


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Anh Lan

tranthilananh.ivolunteer@gmail.com